Help

Điều khoản Dịch vụ Phần mềm Poker Trực tuyến của PokerStars

Print this page

Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này ("Thỏa thuận") phải do bạn ("Người dùng" hoặc "bạn") đọc toàn bộ trước khi sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của PokerStars. Xin lưu ý rằng Thỏa thuận này cấu thành thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa bạn và Rational Poker School Limited (sau đây gọi là "PokerStars", "chúng tôi" hoặc "chúng tôi") sở hữu và điều hành trang web trên Internet tại địa chỉ www.pokerstars.net ("Trang web"). Bằng cách ký tên vào Thỏa thuận này, bạn thừa nhận PokerStars là một phần của một nhóm các công ty. Do đó, khi được sử dụng và ngữ cảnh cho phép, thuật ngữ “Nhóm” nghĩa là PokerStars cùng với các công ty con và mọi công ty cổ phần của PokerStars và mọi công ty con của công ty cổ phần đó và mọi công ty liên kết với PokerStars bao gồm, nhưng không giới hạn đối với các công ty liên kết cung cấp dịch vụ mang thương hiệu “Full Tilt Poker”.

Ngoài các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, hãy xem lại Chính sách Bảo mật, Chính sách CookieLuật chơi Poker của chúng tôi, cũng như các quy tắc, chính sách, điều khoản và điều kiện khác liên quan đến trò chơi và các khuyến mại có sẵn trên Trang web như thường xuyên được đăng trên Trang web. Những tài liệu này được kết hợp sau đây để tham khảo, cùng với các chính sách khác mà bạn có thể được chúng tôi thông báo thường xuyên.

Bằng việc nhấp vào nút "Tôi đồng ý" như là một phần của quy trình cài đặt phần mềm và sử dụng Phần mềm (như được định nghĩa bên dưới), bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện đã nếu trong Thoả thuận này, Chính sách Bảo mật, Chính sách CookieLuật chơi Poker của chúng tôi do mỗi tài liệu có thể được cập nhật hoặc sửa đổi thường xuyên cho phù hợp với các điều khoản bên dưới và sau đó.

Theo Thỏa thuận này, định nghĩa "Phần mềm" sẽ bao gồm cả phần mềm poker PokerStars có thể tải xuống cho máy tính để bàn cá nhân hoặc máy tính xách tay (“Máy tính cá nhân”) từ http://www.pokerstars.net/vn/ (“Phần mềm Máy tính cá nhân”) và ứng dụng phần mềm di động PokerStars ("Phần mềm Di động") có thể tải xuống cho thiết bị di động (bao gồm, nhưng không giới hạn, điện thoại di động, PDA, máy tính bảng hoặc mọi loại thiết bị khác hiện có hoặc được phát minh sau này) (“Thiết bị”), cũng như tất cả các phần mềm bổ sung cho phần mềm poker (dù là phần mềm dựa trên web hoặc phần mềm máy khách/máy chủ).

Khi sử dụng Dịch vụ này để chơi Trò chơi (như được định nghĩa bên dưới), bạn sẽ có tùy chọn mua tiền ảo (“Tiền Ảo”) theo Khoản 1A bên dưới bên cạnh việc sử dụng tiền ảo miễn phí (“Tiền ảo Miễn phí”). Hoạt động và điều khoản của Tiền Ảo để sử dụng trong Trò chơi được cung cấp bởi Rational Social Projects Limited (“Rational Social”) một công ty trong cùng Nhóm với PokerStars và đã ký hợp đồng với PokerStars cho mục đích này. Theo Thỏa thuận này, thuật ngữ “Tiền Ảo” và “Tiền ảo Miễn phí” sẽ được gọi chung là “Tiền ảo”).

1. CẤP GIẤY PHÉP/QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1.1.Tuân theo những điều khoản và điều kiện trong tài liệu này, PokerStars cấp cho Người dùng quyền không độc quyền, quyền cá nhân, quyền không thể chuyển nhượng để cài đặt và sử dụng Phần mềm trên Máy tính cá nhân hoặc Thiết bị của bạn, tùy theo từng trường hợp, để truy cập máy chủ PokerStars và chơi trò chơi poker "miễn phí"/"tiền ảo" ("Trò chơi") có sẵn (Phần mềm và Trò chơi cùng là "Dịch vụ").

1.2. Phần mềm được PokerStars cấp phép cho bạn để sử dụng riêng. Xin lưu ý rằng Phần mềm không được sử dụng bởi (i) cá nhân dưới 18 tuổi, (ii) cá nhân dưới độ tuổi thành niên theo pháp lý trong khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn của họ và (iii) cá nhân kết nối với Trang web từ khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn cấm chơi. PokerStars không thể xác minh tính pháp lý của Dịch vụ trong mỗi khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của Người dùng là đảm bảo rằng việc sử dụng Dịch vụ của họ là hợp pháp.

1.3. Chúng tôi có quyền yêu cầu bằng chứng về tuổi bất cứ lúc nào để đảm bảo rằng trẻ vị thành niên không sử dụng Dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi có quyền treo hoặc hủy tài khoản của bạn và loại bạn, tạm thời hoặc vĩnh viễn, khỏi việc sử dụng Dịch vụ nếu bằng chứng thỏa đáng về tuổi không được cung cấp hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn không đủ tuổi.

1.4.PokerStars, các công ty thuộc tập đoàn và người cấp phép của PokerStars là các cổ đông duy nhất có toàn quyền đối với Phần mềm và mã, cấu trúc và tổ chức của Phần mềm được bảo vệ bởi luật bản quyền, bí mật thương mại, luật sở hữu trí tuệ và các quyền khác. Bạn có thể không thuộc giới hạn do luật hiện hành cung cấp:

 • (a) sao chép, phân phối, xuất bản, thiết kế đối chiếu ngược, biên dịch ngược, tách rời, chỉnh sửa hoặc dịch Phần mềm hoặc thực hiện bất kỳ nỗ lực nào nhằm truy cập mã nguồn để tạo các sản phẩm tái sinh của mã nguồn thuộc Phần mềm này, hay các hành động khác;
 • (b) bán, chuyển nhượng, cấp phép bổ sung, chuyển giao, phân phối hoặc cho thuê Phần mềm;
 • (c) cung cấp Phầm mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào qua mạng máy tính hoặc thiết bị khác;
 • (d) xuất Phần mềm cho bất kỳ quốc gia nào (cho dù qua phương tiện vật lý hoặc điện tử); hoặc
 • (e) sử dụng Phần mềm theo cách bị cấm theo luật hoặc quy định hiện hành.

(một trong số các điều khoản ở trên là điều khoản "Sử dụng Trái phép").

PokerStars, các công ty thuộc tập đoàn và người cấp phép của PokerStars bảo lưu mọi quyền được bao hàm hoặc quyền khác, không được cấp một cách rõ ràng cho Người dùng tại đây và bảo lưu mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Phần mềm.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hỏng hóc, chi phí hoặc phí tổn phát sinh ngoài hoặc có liên quan đến việc vi phạm của bạn về việc Sử dụng Trái phép. Bạn sẽ thông báo cho PokerStars ngay khi nhận thấy có bất kỳ ai vi phạm điều khoản Sử dụng Trái phép và sẽ hỗ trợ PokerStars hợp lý khi PokerStars tiến hành điều tra những thông tin mà bạn đã cung cấp về khía cạnh này.

1.5. Thuật ngữ "PokerStars", tên miền “pokerstars.net”, “pokerstarsmobile.net” và bất kỳ nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, ký hiệu, tên thương mại và/hoặc tên miền đôi khi được sử dụng bởi PokerStars trên Trang web và/hoặc Phần mềm ("Nhãn hiệu Thương mại"), là các nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, ký hiệu, tên thương mại và/hoặc tên miền của PokerStars và/hoặc các công ty thuộc tập đoàn và/hoặc người cấp phép của PokerStars và những tổ chức này có mọi quyền đối với Nhãn hiệu Thương mại đó. Ngoài ra, tất cả nội dung khác trên Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, Phần mềm, ảnh, hình ảnh, đồ họa, ảnh chụp, ảnh động, video, nhạc, âm thanh và văn bản ("Nội dung Trang web") thuộc về PokerStars và các công ty thuộc Tập đoàn và/hoặc người cấp phép của PokerStars và được bảo vệ theo bản quyền và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác. Bạn thừa nhận rằng bằng việc sử dụng Dịch vụ và Trang web, bạn không có quyền nào trong Nội dung Trang web và/hoặc Nhãn hiệu Thương mại hoặc bất kỳ phần nào của Trang web. Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn có thể sử dụng Nội dung Trang web và/hoặc Nhãn hiệu Thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của PokerStars.

Hoặc, bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ điều gì gây hại hoặc có thể gây hại cho các quyền, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ của PokerStars, các công ty thuộc Tập đoàn và/hoặc người cấp phép của PokerStars đối với Phần mềm, Nhãn hiệu Thương mại hoặc Nội dung Trang web và bạn cũng sẽ không thực hiện bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến hình ảnh hoặc danh tiếng của PokerStars, các công ty thuộc Tập đoàn, nhân viên, giám đốc, cán bộ và tư vấn viên.

1.6 Bạn đảm bảo rằng mọi tên hoặc hình ảnh mà bạn sử dụng cùng với Trang web hoặc Dịch vụ (ví dụ: tên người dùng và hình đại diện) sẽ không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền bảo mật hoặc quyền khác của bên thứ ba. Theo đó, bạn cấp cho PokerStars và Nhóm một giấy phép toàn cầu, không thể thu hồi, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền để sử dụng tên và hình ảnh đó cho bất kỳ mục đích nào liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ, tuân theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

MUA TIỀN ẢO

PokerStars đã tham gia thỏa thuận với Rational Social để cung cấp và quản lý Tiền Ảo để sử dụng trong Dịch vụ. Khi mua Tiền Ảo để sử dụng trong Dịch vụ, bạn đang ký hợp đồng trực tiếp với Rational Social.

1A.1. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể “kiếm được”, “mua” hoặc “mua” Tiền Ảo để sử dụng trong Dịch vụ. Bạn thừa nhận rằng những thuật ngữ “thực” này chỉ được sử dụng theo phép ẩn dụ và bạn đồng ý rằng bạn không có quyền hoặc tư cách tạo hoặc xuất bản Tiền Ảo trong bất kỳ Trò chơi nào , cho dù "kiếm được" trong một Trò chơi hoặc “mua được” từ Rational Social hoặc bất kỳ thuộc tính nào khác được liên kết trong tài khoản hoặc được lưu trữ trên Dịch vụ. Mọi số dư “tiền ảo” được hiển thị trong Tài khoản người dùng của bạn không cấu thành số dư thực hoặc không phản ánh bất kỳ giá trị được lưu trữ nào, nhưng thay vào đó cấu thành đơn vị đo phạm vi giấy phép của bạn.

1A.2. Rational Social nghiêm cấm và không công nhận bất kỳ chuyển nhượng Tiền Ảo giả mạo nào được thực hiện bên ngoài Dịch vụ hoặc việc bán, tặng quà hoặc giao dịch giả mạo nào trong “thế giới thực” của bất kỳ tiền ảo nào xuất hiện hoặc bắt nguồn trong Dịch vụ, trừ khi được cho phép rõ ràng bởi Rational Social bằng văn bản. Theo đó, bạn không thể tái cấp phép, giao dịch, bán hoặc cố bán Tiền Ảo để có được bất kỳ loại giá trị bên ngoài Trò chơi. Mọi chuyển nhượng hoặc nỗ lực chuyển nhượng đó bị nghiêm cấm và có thể khiến Tài khoản người dùng của bạn bị chấm dứt bởi PokerStars. Ngoài ra, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có thể bắt đầu hành động pháp lý đối với bạn vì mọi tổn hại gây ra bởi chuyển nhượng hoặc nỗ lực chuyển nhượng Tiền Ảo đó bên ngoài Dịch vụ.

1A.3. Bạn có thể mua giấy phép sử dụng Tiền Ảo cho giá trị tương xứng, bằng cách truy cập trang mua  trên Dịch vụ, cung cấp thông tin thanh toán của bạn, xác nhận chi tiết mua của bạn và xác nhận lại sự đồng ý của bạn với Thoả thuận này.

1A.4. Khi bạn mua giấy phép sử dụng Chip Ảo, chúng tôi có thể gửi cho bạn một email xác nhận chứa thông tin chi tiết về Chip Ảo bạn đã đặt hàng. Vui lòng kiểm tra rằng thông tin chi tiết trong email xác nhận là đúng càng sớm càng tốt và giữ bản sao email cho hồ sơ của bạn. Nếu bạn có bất kỳ lo ngại gì, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng. Rational Social giữ hồ sơ giao dịch để giải đáp mọi thắc mắc.

1A.5. Để mua Tiền Ảo, đơn đặt hàng của bạn sẽ đại diện cho đề nghị với chúng tôi để mua giấy phép cho Tiền Ảo đó, đề nghị này sẽ được chúng tôi chấp nhận khi chúng tôi công bố Tiền Ảo trong tài khoản của bạn để bạn sử dụng trong Trò chơi của chúng tôi (“Chấp nhận”). Giấy phép sử dụng Tiền Ảo của bạn để sử dụng trong Trò chơi của chúng tôi là dịch vụ được Rational Social cung cấp, bắt nguồn từ việc Rational Social Chấp nhận yêu cầu mua của bạn. Mua giấy phép để sử dụng Tiền Ảo sẽ không được Rational Social hoàn trả.

1A.6. Rational Social có thể sửa đổi giá Dịch vụ và Tiền Ảo mà Rational Social cấp phép cho bạn qua Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Bạn thừa nhận rằng Rational Social không cần phải cung cấp khoản hoàn trả vì bất cứ lý do nào và bạn sẽ không nhận được tiền hoặc khoản đền bù khác cho Tiền Ảo chưa được sử dụng khi Tài khoản người dùng bị đóng, cho dù việc đóng đó là tự nguyện hoặc bắt buộc.

1A.7. Để tránh nghi ngờ, điều đó đã được làm rõ rằng việc mua giấy phép sử dụng Tiền Ảo sẽ không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào khác ngoài những quyền được phản ánh bởi giấy phép. Cần làm rõ hơn rằng giấy phép đã mua chỉ có thể được chuyển nhượng như được cung cấp một cách rõ ràng trong các điều khoản của giấy phép và không thể đổi, bán, chuyển nhượng, để lại, cho thuê, thuê hay nói cách khác là quyết định để đổi lấy sự cân nhắc có giá trị.

2. KHÔNG BẢO HÀNH

2.1. PokerStars từ chối bất kỳ và tất cả bảo hành, công khai hay ngụ ý, có liên quan đến Dịch vụ được cung cấp cho bạn "NGUYÊN TRẠNG" và chúng tôi không bảo hành hoặc tuyên bố bất kỳ điều gì liên quan đến chất lượng, phù hợp với mục đích, sự đầy đủ và tính chính xác.

2.2. Bất kể nỗ lực cung cấp cho bạn dịch vụ có chất lượng cao nhất, sự an toàn và bảo mật, chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, hợp thời hoặc không có lỗi, rằng các khiếm khuyết sẽ được sửa hoặc Phần mềm và Trang web sẽ không có vi rút, lỗi hoặc độc hại khác.

2.3. PokerStars có quyền treo, tạm ngừng, chỉnh sửa, xóa hoặc thêm vào Dịch vụ theo quyết định riêng của mình với hiệu lực ngay lập tức và không có nghĩa vụ thông báo cho bạn khi chúng tôi xét thấy cần phải làm vậy bao gồm (ví dụ) việc quản lý, bảo trì hoặc cập nhật Phần mềm và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào về tổn thất phải chịu do hậu quả của bất kỳ quyết định nào do PokerStars đưa ra trong trường hợp này.

3. THẨM QUYỀN

PokerStars bảo lưu thẩm quyền ban hành, bảo trì và đóng tài khoản của Người dùng trên Trang web. Quyết định của ban quản lý PokerStars, có liên quan đến khía cạnh tài khoản Người dùng, sử dụng Dịch vụ hoặc giải quyết tranh chấp, là quyết định cuối cùng và sẽ không mở để đánh giá hoặc kháng nghị.

4. TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM CỦA BẠN

Trước khi bạn sử dụng Dịch vụ và trên cơ sở hiện tại, bạn tuyên bố, bảo đảm, thỏa thuận và đồng ý rằng:

4.1. việc sử dụng Dịch vụ của bạn là tùy chọn, quyết định và rủi ro của riêng bạn.

4.2. bạn sẽ cần phải cung cấp cho chúng tôi các chi tiết cá nhân nhất định về bản thân mình (bao gồm thông tin chi tiết về phương thức thanh toán của bạn để thu mua Chip Tiền ảo) cũng như (để sử dụng dịch vụ thông qua Phần mềm dành cho Thiết bị di động) đồng ý với việc sử dụng dịch vụ dựa trên vị trí (LBS) của chúng tôi để phát hiện vị trí địa lý của bạn, để sử dụng Dịch vụ. PokerStars sẽ xử lý các chi tiết cá nhân của bạn tuân theo các quy định và luật bảo vệ dữ liệu của Đảo Man hoàn toàn phù hợp và như được nêu ra trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

4.3. các dịch vụ mạng viễn thông và dịch vụ truy cập Internet cần thiết để bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của PokerStars và PokerStars sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố mất, chậm, hạn chế công suất hay những thiếu hụt khác ảnh hưởng tương tự.

4.4. bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thuế hiện hành có thể phải trả bằng tiền mặt hoặc phần thưởng được trao cho bạn qua việc bạn sử dụng Dịch vụ.

4.5.bạn bị cấm sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào để tạo, nhận hoặc tạo điều kiện cho việc chuyển hoặc nhận lợi ích tài chính hoặc lợi thế vật chất nào khác cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào (dù có lựa chọn nhân danh bạn hay không). Chip tự bản thân nó không hề có giá trị và không thể chuyển nhượng và trao đổi trong tài khoản của Người dùng, ngoại trừ theo chính sách chuyển nhượng  của chúng tôi. Ngoài ra, Chip Ảo đó tự bản thân nó không hề có giá trị và không thể đổi lấy bất kỳ giải thưởng hay đơn vị tiền tệ ‘thật’ nào. Do đó, bạn bị cấm tái cấp phép, thuê, cho thuê, bán, giao dịch, tặng, để lại hay nói cách khác là chuyển nhượng tài khoản Người dùng hoặc bất kỳ Chip nào được liên kết với tài khoản Người dùng của bạn cho người thứ ba.

4.6.bạn đã 18 tuổi hoặc lớn hơn và bạn hiện không được tự loại trừ khỏi bất kỳ trang web cờ bạc trực tuyến hoặc di động nào và bạn sẽ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn ký vào thoả thuận tự loại trừ với bất kỳ nhà cung cấp chơi cờ bạc nào.

5. SỬ DỤNG BỊ CẤM

5.1. SỬA ĐỔI PHẦN MỀM. Người sử dụng không thể chỉnh sửa, biên dịch ngược, thiết kế đối chiếu ngược hoặc tách rời phần mềm bằng bất kỳ cách nào.

5.2. SỬ DỤNG CÁ NHÂN. Dịch vụ chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của Người dùng và giải trí và không vì mục đích tiền bạc và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để tạo lợi ích tài chính bất kỳ hoặc lợi thế vật chất nào khác cho bạn. Người dùng phải cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực đối với tất cả các chi tiết và thông tin do Người dùng cung cấp cho PokerStars và Người dùng có nghĩa vụ cập nhật các chi tiết đó trong trường hợp có thay đổi.

5.3. THÔNG ĐỒNG. Việc thông đồng giữa những Người dùng bằng cách chia sẻ hai quân bài riêng hoặc bằng bất kỳ phương pháp nào khác đều bị cấm tuyệt đối. PokerStars có quyền, ngoài các biện pháp khác, hạn chế chỗ ngồi và/hoặc cấm Người dùng chơi tại một bàn poker cụ thể hoặc trong một giải đấu, bao gồm cấm hai hoặc nhiều Người dùng chơi cùng nhau tại cùng một bàn hoặc trong cùng một giải đấu. Ngoài ra, PokerStars có quyền xem xét bất kỳ sự thông đồng nào giữa các người chơi (bao gồm cả Người dùng) như là vi phạm Thoả thuận này và theo đó PokerStars sẽ có quyền chấm dứt tài khoản của Người dùng nếu Người dùng tham gia hoặc nỗ lực tham gia bất kỳ hoạt động nào như vậy, bất kể kết quả của nỗ lực đó.

5.4. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGƯỜI CHƠI BÊN NGOÀI (EPA). PokerStars cấm Chương trình Hỗ trợ Người chơi Bên ngoài ("Chương trình EPA") được thiết kế để cung cấp "Lợi ích Không công bằng" cho người chơi. PokerStars định nghĩa "Bên ngoài" để chỉ phần mềm máy tính (ngoài Phần mềm), và cơ sở dữ liệu hoặc hồ sơ không dựa trên phần mềm (ví dụ: các trang web và dịch vụ đăng ký). PokerStars định nghĩa "Lợi ích Không công bằng" là bất kỳ trường hợp nào Người dùng truy cập hoặc biên dịch thông tin về người chơi ngoài những thông tin mà Người dùng đã trực tiếp quan sát thông qua việc chơi trò chơi của riêng Người dùng. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc Câu hỏi Thường Gặp về Phần mềm Trực tuyến bị Cấm của chúng tôi.

5.5. NGƯỜI CHƠI TỰ ĐỘNG (BOT). Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo bao gồm, không giới hạn, "rô bốt" sẽ bị cấm tuyệt đối khi có liên quan đến Dịch vụ. Tất cả các hành động do Người dùng thực hiện liên quan đến Dịch vụ phải do người chơi trực tiếp thực hiện thông qua giao diện người dùng có thể truy cập bằng việc sử dụng Phần mềm.

5.6. Bạn đồng ý rằng PokerStars có thể thực hiện các bước để phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng Chương trình EPA bị cấm. Các bước này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, việc kiểm tra các chương trình phần mềm đang chạy đồng thời với Phần mềm PokerStars trên Máy tính hoặc Thiết bị của Người dùng. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tìm cách bỏ qua, cản trở hay chặn những bước đó, bao gồm, không có giới hạn, việc sử dụng phần mềm của bên thứ ba bỏ qua, cản trở hoặc chặn những bước đó.

5.7. PHÁ GIÁ TIỀN ẢO. Phá giá chip xảy ra khi Người dùng cố tình mất lượt chơi nhằm chủ ý chuyển Chip của họ cho Người dùng khác. Bất kỳ Người dùng nào tham gia hoặc nỗ lực tham gia phá giá tiền ảo với bất kỳ Người dùng khác trong khi đang sử dụng Dịch vụ có thể bị cấm sử dụng Dịch vụ vĩnh viễn và tài khoản Người dùng của họ có thể bị chấm dứt ngay lập tức. Trong các trường hợp như vậy, PokerStars sẽ không có nghĩa vụ phải trả lại hoặc công nhận bất kỳ Chip tiền ảo nào có thể có trong tài khoản Người dùng của bạn tại thời điểm đó.

5.8. HÀNH VI GIAN LẬN. Trong trường hợp, PokerStars cho là Người dùng đã tham gia hoặc nỗ lực tham gia vào hoạt động gian lận, không hợp pháp, không trung thực hoặc không phù hợp khi sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, tham gia vào bất kỳ hoạt động nào được quy định bên trên hoặc bất kỳ thao tác trò chơi nào khác, PokerStars sẽ có quyền thực hiện hành động cho là phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc:

 • chặn truy cập vào Dịch vụ ngay lập tức,
 • tịch thu toàn bộ Chip tiền ảo có trong tài khoản PokerStars của Người dùng,
 • chấm dứt tài khoản của Người dùng; và/hoặc
 • thực hiện hành động pháp lý chống lại Người dùng đó.

6. NGÔN NGỮ HOẶC NỘI DUNG MANG TÍNH XÚC PHẠM

Người dùng bị cấm đăng tài liệu không hợp pháp, khiếm nhã, phân biệt chủng tộc, khiêu dâm, bôi nhọ, nói xấu hoặc tài liệu đe dọa hoặc bất kỳ tài liệu nào vi phạm luật hoặc được cho là mang tính xúc phạm thông qua Dịch vụ cho dù có sử dụng chức năng trò chuyện, tùy chọn ảnh người chơi hoặc trao đổi với nhân viên của PokerStars hay không.

7. VI PHẠM

7.1. Không làm phương hại đến bất kỳ quyền nào khác, nếu Người dùng vi phạm toàn bộ hoặc một phần điều khoản có trong tài liệu này, PokerStars hoặc bất kỳ công ty nào khác trong Nhóm cung cấp dịch vụ cho Người dùng có quyền thực hiện hành động cho là phù hợp, bao gồm chấm dứt Thoả thuận này hoặc bất kỳ thoả thuận nào khác liên quan đến Người dùng, bao gồm ngay lập tức chặn quyền truy cập của Người dùng vào Dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác được cung cấp bởi Nhóm, chấm dứt tài khoản của Người dùng đó trên Trang web hoặc trên bất kỳ trang web nào khác của Nhóm và/hoặc thực hiện hành động pháp lý chống lại Người dùng đó.

7.2. Bạn đồng ý bồi thường đầy đủ, bảo vệ và không gây hại đến PokerStars, Nhóm và cổ đông, giám đốc và nhân viên của PokerStars khỏi bị các khiếu nại, nhu cầu, trách nhiệm, thiệt hại, tổn thất, chi phí, phí tổn, kể cả phí pháp lý và bất kỳ khoản phí nào khác, dù do nguyên nhân nào, có thể phát sinh do hậu quả của:

 • 7.2.1. việc vi phạm Thoả thuận này của bạn, toàn bộ hoặc một phần;
 • 7.2.2. việc bạn vi phạm luật hoặc quyền của bên thứ ba; và
 • 7.2.3. việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc người khác sử dụng để truy cập vào Dịch vụ bằng Thông tin Đăng nhập của bạn (như đã định nghĩa bên dưới) , dù có hoặc không có ủy quyền của bạn.

8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

8.1. Trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm sơ suất, PokerStars hoặc bất kỳ thành viên nào khác của Nhóm sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại đặc biệt, do tai nạn, trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả nào (bao gồm, không giới hạn, các thiệt hại do thua lỗ lợi nhuận kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh hoặc bất kỳ mất mát về tiền tài nào) phát sinh từ việc sử dụng (hoặc sử dụng sai) Dịch vụ ngay cả khi PokerStars đã biết trước về khả năng thiệt hại đó.

8.2. Không có nội dung nào trong Thoả thuận này sẽ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của PokerStars hoặc của Nhóm đối với: (a) tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất; hoặc (b) lừa đảo hoặc khai báo sai nhằm lừa đảo.

9. BẢO MẬT VÀ TÀI KHOẢN CỦA BẠN

9.1. Mỗi tài khoản Người dùng sẽ có thể truy cập được thông qua việc sử dụng tổ hợp ID Người dùng
duy nhất ("ID Người dùng"), mật khẩu duy nhất và bí mật ("Mật khẩu") và các phương thức xác thực số tuỳ chọn khác mà Người dùng có thể chọn (ID Người dùng, Mật khẩu và các tính năng xác thực khác được gọi chung là "Thông tin Xác thực Đăng nhập"). Người dùng cần phải chọn ID Người dùng và Mật khẩu của riêng mình theo các quy tắc có liên quan.

9.2. Người dùng đồng ý rằng họ chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả việc sử dụng Dịch vụ theo Thông tin Xác thực Đăng nhập của họ và họ sẽ không tiết lộ Thông tin Xác thực Đăng nhập cho bất kỳ người nào khác và không cho phép một người khác sử dụng Dịch vụ qua Tài khoản người dùng của mình.

9.3. Người dùng phải luôn giữ bí mật Thông tin Đăng nhập của mình và nỗ lực bảo vệ sự bí mật và bảo mật của Thông tin Đăng nhập tại mọi thời điểm. Việc sử dụng trái phép Thông tin Đăng nhập sẽ trách nhiệm riêng của Người dùng và được coi là việc sử dụng của họ. Bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ đó sẽ là trách nhiệm của Người dùng.

9.4. Một người dùng chỉ có một tài khoản Người dùng với PokerStars và sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ bằng một tài khoản đó. Nghiêm cấm Người dùng mở nhiều tài khoản với PokerStars. Trong trường hợp PokerStars biết được rằng Người dùng đã mở một tài khoản khác, PokerStars có thể đóng tài khác đó mà không cần thông báo.

9.5. Bạn sẽ không thể đặt cược (bằng Chip tiền ảo) bằng Dịch vụ có số tiền lớn hơn tổng số Chip tiền ảo trong tài khoản Người dùng của bạn.

9.6. PokerStars có quyền chạy kiểm tra nhận dạng đối với Người dùng, với dịch vụ của bên thứ ba, sử dụng thông tin do Người dùng cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký Dịch vụ.

9.7. Bất kể điều gì trái ngược, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không có quyền sở hữu hay lợi ích từ quyền sở hữu nào trong tài khoản Người dùng của mình và rằng tất cả các quyền có trong tài khoản Người dùng của bạn sẽ vĩnh viễn được sở hữu bởi và có hiệu lực theo lợi ích của PokerStars.

10. PHẦN MỀM CỦA BÊN THỨ BA

10.1 Phần mềm chứa, dưới dạng cấu phần, phần mềm của bên thứ ba, bao gồm phần mềm được phát triển bởi Dự án OpenSSL sử dụng trong Bộ công cụ OpenSSL (http://www.openssl.org); phần mềm mật mã được viết bởi Eric Young (eay@cryptsoft.com) và phần mềm phông chữ độc quyền cho nhà cấp phép hoặc nhà cung cấp phần mềm đó và tuân thủ các luật bản quyền của Hoa Kỳ và các khu vực pháp lý khác (“Phần mềm được Cấp phép”).

10.2 Việc sử dụng Phần mềm được Cấp phép của Người dùng phải tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này.

10.3 Bạn không được thay đổi, sửa đổi hoặc trích xuất Phần mềm được Cấp phép từ Phần mềm.

10.4 Việc sử dụng của Người dùng bị giới hạn thành “Sử dụng Nội bộ” có nghĩa là việc sử dụng Phần mềm được Cấp phép chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân hoặc nội bộ doanh nghiệp thông thường và bình thường của Người dùng và không được bán lại, tái cấp phép hay phân phối. “Nội bộ doanh nghiệp thông thường và bình thường” sẽ có nghĩa là, xét Người dùng cuối là một thực thể, sử dụng bởi Người dùng đó hoặc nhân viên hoặc đại lý được uỷ quyền của Người dùng đó cho nội bộ doanh nghiệp thông thường và bình thường. “Việc sử dụng cá nhân thông thường và bình thường” sẽ có nghĩa là việc sử dụng, bởi Người dùng với tư cách là một cá nhân, sử dụng bởi Người dùng đó hoặc một thành viên trong gia đình của Người dùng đó cho các mục đích nội bộ cá nhân. Tất cả những nhân viên, đại lý và các thành viên trong gia đình đó sẽ được Người dùng thông báo theo các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này.

10.5 Tất cả các quyền được quy định rõ ràng trong Phần mềm được Cấp phép này được bảo lưu.

10.6 Bộ công cụ OpenSSL và phần mềm mật mã được cung cấp bởi Dự án OpenSSL và bởi Eric Young dưới dạng “nguyên gốc” và mọi bảo hành công khai hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn với, các bảo hành được ngụ ý về khả năng bán và sự phù hợp đối với từng mục đích cụ thể đều bị từ chối. Trong mọi trường hợp Dự án OpenSSL, Eric Young hay người đóng góp khác của họ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về những thiệt hại do hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, cảnh báo hay do hậu quả nào (bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, sự mua bán hàng hoá hoặc dịch vụ thay thế; mất quyền sử dụng, mất dữ liệu hoặc lợi nhuận hay bị gián đoạn kinh doanh) gây ra và về bất kỳ giả định trách nhiệm pháp lý nào, cho dù có trong hợp đồng, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc sai lầm (bao gồm sơ ý hoặc bất kỳ điều gì khác) nảy sinh theo bất kỳ cách nào do sử dụng Bộ công cụ OpenSSL và phần mềm mật mã này, ngay cả khi đã được cảnh báo về khả năng gây ra thiệt hại đó.

11. TRANH CHẤP

Người dùng chấp nhận rằng dữ liệu lịch sử của từng trò chơi sẽ giống như được ghi lại trên các máy chủ của PokerStars. Trong trường hợp có sự sai lệch giữa các quân bài được hiện thị trên máy tính của bạn và hồ sơ trò chơi trên máy chủ của PokerStars thì các quân bài được hiển thị trên máy chủ của PokerStars sẽ được ưu tiên. Người dùng chấp nhận rằng các tính năng "Lịch sử Lượt chơi Nhanh" và "Người chơi lại Lượt chơi" của Phần mềm sẽ không được coi là bản ghi lịch sử chính thức của bất kỳ lượt chơi nào.

12. SỬA ĐỔI

PokerStars giữ quyền cập nhật hoặc sửa đổi Thoả thuận này hoặc bất kỳ phần nào của Thoả thuận vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo và bạn sẽ bị ràng buộc bởi Thoả thuận sửa đổi đó trong vòng 14 ngày kể từ khi Thỏa thuận sửa đổi được đăng trên Trang web. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên ghé thăm Trang web và kiểm tra các điều khoản và điều kiện trong phiên bản của Thoả thuận có hiệu lực tại thời điểm đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web được xem là bằng chứng cho sự đồng ý của bạn đối với bất kỳ sửa đổi nào cho Thoả thuận.

13. LUẬT CHI PHỐI

Thoả thuận và bất kỳ vấn đề nào liên quan theo đây sẽ được kiểm soát và hiểu theo luật của Đảo Man. Bạn buộc phải nhất trí rằng, theo như quy định được cung cấp bên dưới. Tòa án của Đảo Man sẽ có thẩm quyền tuyệt đối liên quan đến bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc mâu thuẫn nào về Thoả thuận và mọi vấn đề phát sinh từ đó và bạn buộc phải từ bỏ mọi quyền Thỏa thuận có thể có nhằm phản đối việc hành động bị đưa ra trước các toà án đó hoặc nhằm khiếu nại rằng hành động đó đã được đưa vào một diễn đàn không thuận lợi hoặc rằng những tòa án đó không có thẩm quyền. Không có nội dung nào trong khoản này giới hạn quyền của PokerStars thực hiện tố tụng chống lại bạn trong bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào khác. Ngoài ra, việc thực hiện tố tụng trong bất kỳ một hoặc nhiều khu vực pháp lý nào cũng không ngăn việc thực hiện tố tụng trong bất kỳ khu vực pháp lý nào khác, cho dù có đồng thời hay không, trong phạm vi được phép bởi luật của khu vực pháp lý khác đó.

14. TÍNH HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Nếu một điều khoản của Thoả thuận này bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực trong bất kỳ khu vực pháp lý nào thì điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực hoặc tính khả thi của bất kỳ điều khoản nào khác ở đây trong khu vực pháp lý đó hoặc tính hiệu lực hoặc tính khả thi trong các khu vực pháp lý khác của điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác ở đây.

15. CHUYỂN GIAO

PokerStars giữ quyền chuyển giao toàn bộ hoặc một phần thoả thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Người dùng không thể chuyển giao quyền hoặc nghĩa vụ của họ trong Thoả thuận này.

16. QUY ĐỊNH KHÁC

16.1. Không có khước từ nào của PokerStars về việc vi phạm Thoả thuận này (bao gồm việc PokerStars không thể yêu cầu thực hiện chính xác và nguyên văn hoặc tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận này) sẽ được hiểu theo bất kỳ cách nào là khước từ việc vi phạm điều khoản này tiếp theo hoặc bất kỳ vi phạm nào của điều khoản khác trong Thoả thuận này.

16.2. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ tạo hoặc mang lại bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào khác có lợi cho bất kỳ bên thứ ba nào không phải là một bên tham gia Thỏa thuận này ngoài Rational Social và bất kỳ công ty nào trong Nhóm.

16.3. Không có điều khoản nào trong Thoả thuận này tạo hoặc được xem là tạo quan hệ đối tác, công ty, thỏa thuận tin tưởng, quan hệ tín nhiệm hoặc liên doanh giữa bạn và chúng tôi.

16.4. Thoả thuận này cấu thành toàn bộ cách hiểu và cam kết giữa bạn và chúng tôi về Dịch vụ và thay thế mọi thỏa thuận, cách hiểu hoặc thoả thuận trước đó giữa bạn và chúng tôi.

16.5. Người dùng phải cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực về tất cả các chi tiết và thông tin do PokerStars yêu cầu có liên quan đến chủ đề sử dụng Dịch vụ của Người dùng tại mọi thời điểm đối với các điều khoản của Chính sách Bảo mật.

16.6. Bản tiếng Anh của Thoả thuận này sẽ là bản ưu tiên trong trường hợp có sự khác biệt giữa các bản đã dịch của Thoả thuận này.

Bản quyền © 2000-2014 Rational Poker School Limited. Mọi quyền được bảo lưu.

Đối với Bộ công cụ OpenSSL:
Bản quyền © 1998-2011 Dự án OpenSSL. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản quyền © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Mọi quyền được bảo lưu.

Đối với phần mềm PSTCollectionView:
Bản quyền (c) 2012-2013 Peter Steinberger steipete@gmail.com
Đối với phần mềm ungif:
Phân phối GIFLIB là Bản quyền (c) 1997 Eric S. Raymond

Thông tin bổ sung hiện có trên www.pokerstars.net/vn/
Có thể liên hệ với PokerStars qua email theo địa chỉ support@pokerstars.net.

Ưu đãi Đặc biệt

PokerStars có các ưu đãi đặc biệt quanh năm, với giải thưởng bằng tiền mặt, vé xem sự kiện trực tiếp hay nhất và nhiều ưu đãi khác.

Ưu đãi Đặc biệt

Tải xuống

Đăng ký vào trang web chơi bài poker lớn nhất thế giới và thưởng thức PokerStars.net trên nhiều nền tảng miễn phí.

Tải xuống