Điều khoản dịch vụ cho phần mềm chơi bài xì tố trực tuyến của chúng tôi

In điều khoản dịch vụ

Bạn ("Người dùng" hoặc "bạn") phải đọc toàn bộ thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này ("Thỏa thuận") trước khi sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi. Xin lưu ý rằng Thỏa thuận này cấu thành thỏa thuận có ràng buộc pháp lý giữa bạn và Rational Poker School Limited (sau đây gọi là "chúng tôi"), công ty sở hữu và điều hành các trang web trên Internet tại địa chỉ http://www.pokerstars.net/www.fulltiltpoker.net ("Trang web"). Khi ký tên vào Thỏa thuận này, bạn công nhận rằng PokerStars/Full Tilt thuộc một tập đoàn công ty. Như vậy, khi được sử dụng và khi ngữ cảnh cho phép, thuật ngữ "Tập đoàn" có nghĩa là cả PokerStars/Full Tilt cùng với các công ty con, mọi công ty cổ phần mẹ của PokerStars/Full Tilt và mọi công ty con của công ty đó, cũng như mọi công ty liên kết với PokerStars/Full Tilt.

Ngoài các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, hãy xem lại Chính sách bảo mật, Chính sách cookieLuật chơi bài xì tố của chúng tôi, cũng như các quy tắc, chính sách, điều khoản và điều kiện khác liên quan đến trò chơi và các khuyến mãi có sẵn trên Trang web như đôi lúc được đăng trên Trang web (những nội dung đó được cung cấp trong tài liệu này để tham khảo), cùng với các chính sách khác mà thỉnh thoảng bạn có thể được chúng tôi thông báo.

Khi nhấp vào nút "Tôi đồng ý" trong quá trình cài đặt phần mềm và khi sử dụng Phần mềm (như được định nghĩa bên dưới), bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện đã nêu trong Thỏa thuận này, trong Chính sách bảo mật, Chính sách CookieLuật chơi bài xì tố của chúng tôi như những gì có thể đôi lúc được cập nhật hoặc sửa đổi trong từng tài liệu cho phù hợp với các điều khoản dưới đây và trong các tài liệu đó.

Nhằm mục đích thực hiện Thỏa thuận này, định nghĩa "Phần mềm" sẽ bao gồm cả phần mềm chơi bài xì tố của PokerStars/Full Tilt có thể tải xuống máy tính để bàn cá nhân hoặc máy tính xách tay ("PC") từ http://www.pokerstars.net/ hoặc www.fulltiltpoker.net ("Phần mềm cho PC") và ứng dụng phần mềm của PokerStars/Full Tilt trên thiết bị di động ("Phần mềm di động") có thể tải xuống thiết bị di động (bao gồm nhưng không giới hạn ở điện thoại di động, PDA, máy tính bảng hoặc mọi loại thiết bị khác hiện có hoặc được phát minh sau này) (mỗi máy được gọi là một "Thiết bị"), cũng như tất cả các phần mềm bổ trợ cho phần mềm chơi bài xì tố (dù là phần mềm trên web hoặc phần mềm trên máy khách/máy chủ).

Khi sử dụng Dịch vụ để chơi Trò chơi (như được định nghĩa bên dưới), bạn sẽ có tùy chọn mua thẻ đánh bạc ảo ("Thẻ đánh bạc ảo") theo Khoản 1A bên dưới, bên cạnh việc sử dụng thẻ đánh bạc miễn phí ("Thẻ đánh bạc miễn phí"). Việc vận hành và cung cấp Thẻ đánh bạc ảo để sử dụng trong Trò chơi là do Rational Social Projects Limited ("Rational Social"), một công ty trong cùng Tập đoàn với PokerStars/Full Tilt, thực hiện và công ty đó đã ký hợp đồng với PokerStars/Full Tilt cho mục đích này. Nhằm mục đích thực hiện Thỏa thuận này, thuật ngữ “Thẻ đánh bạc ảo” và “Thẻ đánh bạc miễn phí” sẽ được gọi chung là "Thẻ đánh bạc").

1. CẤP GIẤY PHÉP/QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • 1.1Theo các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này, PokerStars/Full Tilt cấp cho Người dùng một quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để cài đặt và sử dụng Phần mềm trên PC hoặc Thiết bị của bạn, tùy theo từng trường hợp, để truy cập máy chủ của chúng tôi và chơi các trò chơi bài xì tố "miễn phí"/"tiền ảo" ("Trò chơi") có sẵn (Phần mềm và Trò chơi được gọi chung là "Dịch vụ").

 • 1.2Phần mềm được PokerStars/Full Tilt cấp phép cho bạn để sử dụng riêng. Xin lưu ý rằng các cá nhân sau không được sử dụng Phần mềm: (i) người dưới 18 tuổi, (ii) người dưới độ tuổi thành niên theo luật ở khu vực pháp lý của họ và (iii) người kết nối với Trang web từ các khu vực pháp lý nghiêm cấm hoạt động đó. Chúng tôi không thể xác minh tính hợp pháp của Dịch vụ ở từng khu vực pháp lý và Người dùng có trách nhiệm bảo đảm rằng việc họ sử dụng Dịch vụ là hợp pháp.

 • 1.3Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu bằng chứng về tuổi bất cứ lúc nào để bảo đảm trẻ vị thành niên không sử dụng Dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi còn bảo lưu quyền treo hoặc hủy tài khoản của bạn và ngăn chặn bạn, tạm thời hoặc vĩnh viễn, sử dụng Dịch vụ nếu bằng chứng thỏa đáng về tuổi không được cung cấp hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn không đủ tuổi.

 • 1.4PokerStars/Full Tilt, các công ty thuộc Tập đoàn và đơn vị cấp phép của hãng là những đối tượng duy nhất có toàn quyền đối với Phần mềm và mã, cấu trúc và tổ chức của Phần mềm được bảo vệ theo bản quyền, bí mật thương mại, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác. Bạn có thể không thuộc giới hạn do luật hiện hành quy định:

  • (a) sao chép, phân phối, xuất bản, thiết kế đối chiếu, biên dịch ngược, tách rời, chỉnh sửa hoặc dịch Phần mềm hoặc có bất kỳ nỗ lực nào nhằm truy cập mã nguồn để tạo các sản phẩm phái sinh từ mã nguồn của Phần mềm này, hay các hành động khác;
  • (b) bán, chuyển nhượng, cấp phép con, chuyển giao, phân phối hoặc cho thuê Phần mềm;
  • (c) cung cấp Phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào qua mạng máy tính hoặc thiết bị khác;
  • (d) xuất khẩu Phần mềm sang bất kỳ quốc gia nào (dù bằng phương tiện thực hay qua phương thức điện tử); hoặc
  • (e) sử dụng Phần mềm theo cách bị luật hoặc quy định hiện hành nghiêm cấm.

  (mỗi mục nêu trên là một cách "Sử dụng trái phép").

  PokerStars/Full Tilt, các công ty thuộc Tập đoàn và đơn vị cấp phép của hãng bảo lưu mọi quyền hàm ý hoặc không được cấp rõ ràng cho Người dùng tại đây và bảo lưu mọi quyền, tư cách và lợi ích trong và đối với Phần mềm.

  Bạn đồng ý rằng chính bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc bạn vi phạm điều khoản Sử dụng trái phép. Bạn sẽ thông báo ngay cho chúng tôi khi nhận thấy có bất kỳ ai vi phạm điều khoản Sử dụng trái phép và sẽ hỗ trợ chúng tôi ở mức hợp lý trong mọi cuộc điều tra được chúng tôi tiến hành liên quan đến thông tin do bạn cung cấp về khía cạnh này.

 • 1.5Thuật ngữ "PokerStars" và "Full Tilt", các tên miền "pokerstars.net/", "fulltiltpoker.net", "fulltiltmobile.com" và "pokerstarsmobile.net/net", cùng mọi nhãn hiệu, dấu hiệu dịch vụ, ký hiệu, tên thương mại và/hoặc tên miền khác đôi khi được PokerStars sử dụng trên Trang web và/hoặc Phần mềm ("Nhãn hiệu") là các nhãn hiệu, dấu hiệu dịch vụ, ký hiệu, tên thương mại và/hoặc tên miền của PokerStars/Full Tilt và/hoặc các công ty thuộc Tập đoàn và/hoặc đơn vị cấp phép của hãng và các thực thể này bảo lưu mọi quyền đối với Nhãn hiệu đó. Ngoài ra, tất cả nội dung khác trên Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, ở Phần mềm, ảnh, hình ảnh, đồ họa, ảnh chụp, ảnh động, video, nhạc, âm thanh và văn bản ("Nội dung trên trang web"), đều thuộc về PokerStars và các công ty thuộc Tập đoàn và/hoặc đơn vị cấp phép của hãng và được bảo vệ theo bản quyền và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác. Bạn công nhận rằng khi sử dụng Dịch vụ và Trang web, bạn không có được quyền nào trong Nội dung trên trang web và/hoặc Nhãn hiệu hoặc bất kỳ phần nào trong đó. Trong mọi trường hợp, bạn không thể sử dụng Nội dung trên trang web và/hoặc Nhãn hiệu nếu không có văn bản đồng ý trước của chúng tôi.

  Ngoài ra, bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ điều gì gây hại hoặc có thể gây hại cho các quyền, kể cả quyền sở hữu trí tuệ, do PokerStars/Full Tilt, các công ty thuộc Tập đoàn và/hoặc đơn cấp phép của hãng nắm giữ đối với Phần mềm, Nhãn hiệu hoặc Nội dung trên trang web, và bạn cũng sẽ không thực hiện bất kỳ điều gì gây ảnh hưởng đến hình ảnh hoặc danh tiếng của PokerStars/Full Tilt, các công ty thuộc Tập đoàn, nhân viên, giám đốc, cán bộ và tư vấn viên của hãng.

 • 1.6Bạn đảm bảo rằng mọi tên hoặc hình ảnh mà bạn sử dụng cùng với Trang web hoặc Dịch vụ (ví dụ: tên người dùng và hình đại diện) sẽ không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền bảo mật hoặc quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào. Với thỏa thuận này, bạn cấp cho PokerStars/Full Tilt và Tập đoàn của hãng một giấy phép toàn cầu, không thể thu hồi, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép con để sử dụng tên và hình ảnh đó cho bất kỳ mục đích nào liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ, tuân theo các điều khoản trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

  MUA THẺ ĐÁNH BẠC ẢO

  Chúng tôi đã ký kết thỏa thuận với Rational Social để cung cấp và quản lý Thẻ đánh bạc ảo dùng trong Dịch vụ. Khi mua Thẻ đánh bạc ảo dùng trong Dịch vụ, bạn đang ký hợp đồng trực tiếp với Rational Social.

  1A.1. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể "kiếm" hoặc "mua" Thẻ đánh bạc ảo để sử dụng trong Dịch vụ. Với thỏa thuận này, bạn công nhận rằng những thuật ngữ “thế giới thực” này chỉ được sử dụng theo phép ẩn dụ và bạn đồng ý rằng bạn không có quyền hoặc tư cách trong việc tạo hoặc xuất bản Thẻ đánh bạc ảo ở bất kỳ Trò chơi nào, cho dù "kiếm được" trong một Trò chơi hay "mua" từ Rational Social, hoặc bất kỳ thuộc tính nào khác được liên kết trong tài khoản hoặc được lưu trữ trên Dịch vụ. Mọi số dư “tiền ảo” được hiển thị trong Tài khoản Stars của bạn không cấu thành số dư thực và không phản ánh bất kỳ giá trị được lưu trữ nào, thay vào đó, giá trị ấy cấu thành đơn vị đo phạm vi giấy phép của bạn.

  1A.2. Rational Social nghiêm cấm và không công nhận bất kỳ việc chuyển nhượng Tiền Ảo giả mạo nào được thực hiện bên ngoài Dịch vụ hoặc bất kỳ việc bán, tặng hoặc giao dịch giả mạo nào trong “thế giới thực” để lấy bất kỳ thứ gì xuất hiện hoặc bắt nguồn trong Dịch vụ, trừ khi được Rational Social cho phép rõ ràng bằng văn bản. Theo thỏa thuận này, bạn không thể cấp giấy phép con, giao dịch, bán hoặc cố bán Thẻ đánh bạc ảo để có được giá trị thuộc bất kỳ loại nào bên ngoài Trò chơi. Mọi hoạt động chuyển nhượng hoặc nỗ lực chuyển nhượng như vậy đều bị nghiêm cấm và có thể khiến Tài khoản Stars của bạn bị chấm dứt. Ngoài ra, bạn công nhận rằng chúng tôi có thể thực hiện hành động pháp lý đối với bạn vì mọi thiệt hại phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng hoặc nỗ lực chuyển nhượng Thẻ đánh bạc ảo bên ngoài Dịch vụ.

  1A.3. Bạn có thể mua giấy phép sử dụng Thẻ đánh bạc ảo cho giá trị tương xứng, bằng cách truy cập trang mua trên Dịch vụ, cung cấp thông tin thanh toán của bạn, xác nhận chi tiết giao dịch mua của bạn và xác nhận lại sự đồng ý của bạn với Thỏa thuận này.

  1A.4. Khi bạn mua giấy phép sử dụng Thẻ đánh bạc ảo, chúng tôi có thể gửi cho bạn một email xác nhận chứa thông tin chi tiết về Thẻ đánh bạc ảo bạn đã đặt mua. Vui lòng kiểm tra xem thông tin chi tiết trong email xác nhận có đúng không càng sớm càng tốt và lưu bản sao email làm hồ sơ của bạn. Nếu bạn có bất kỳ lo ngại gì, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng. Rational Social giữ hồ sơ giao dịch để giải đáp mọi thắc mắc.

  1A.5. Để mua Thẻ đánh bạc ảo, đơn hàng của bạn sẽ thể hiện là một đề nghị gửi cho chúng tôi để mua giấy phép cho số Thẻ đánh bạc ảo đó. Đề nghị này sẽ được chúng tôi chấp nhận khi chúng tôi cung cấp Thẻ đánh bạc ảo cho tài khoản của bạn để bạn sử dụng trong Trò chơi của chúng tôi ("Chấp nhận"). Giấy phép sử dụng Thẻ đánh bạc ảo của bạn trong Trò chơi của chúng tôi là dịch vụ được Rational Social cung cấp, bắt đầu từ lúc Rational Social Chấp nhận giao dịch mua của bạn. Rational Social sẽ không hoàn tiền cho giao dịch mua giấy phép sử dụng Thẻ đánh bạc ảo.

  1A.6. Rational Social có thể sửa đổi giá Dịch vụ và Thẻ đánh bạc ảo mà hãng cấp phép cho bạn qua Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Bạn công nhận rằng Rational Social không cần phải hoàn tiền vì bất cứ lý do nào và bạn sẽ không nhận được tiền hoặc khoản đền bù khác cho Tiền Ảo chưa được sử dụng khi Tài khoản Stars bị đóng, cho dù việc đóng đó là tự nguyện hay bắt buộc.

  1A.7. Để tránh nghi ngờ, tài liệu này thể hiện rõ rằng việc mua giấy phép sử dụng Tiền Ảo sẽ không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào không được phản ánh trong giấy phép. Cần làm rõ hơn rằng giấy phép đã mua chỉ có thể được chuyển nhượng như đã cung cấp rõ ràng trong các điều khoản của giấy phép và giấy phép đó không thể đổi thành tiền, bán, chuyển nhượng, để lại, cho thuê, thuê hay loại bỏ bằng cách khác đổi lấy sự cân nhắc có giá trị.

2. KHÔNG BẢO HÀNH

 • 2.1Chúng tôi khước từ mọi bảo hành, dù là rõ ràng hay ngụ ý, có liên quan đến Dịch vụ được cung cấp cho bạn "NGUYÊN TRẠNG" và chúng tôi không bảo hành và không có bất kỳ tuyên bố gì liên quan đến chất lượng, tính phù hợp với mục đích, sự đầy đủ hoặc tính chính xác.

 • 2.2Dù nỗ lực cung cấp cho bạn dịch vụ an toàn, bảo mật và có chất lượng cao nhất, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, hợp thời hoặc không có lỗi, rằng các khiếm khuyết sẽ được sửa hoặc Phần mềm và Trang web sẽ không có vi rút, lỗi hoặc dữ liệu độc hại khác.

 • 2.3Chúng tôi bảo lưu quyền treo, tạm ngừng, chỉnh sửa, xóa hoặc thêm vào Dịch vụ theo quyết định riêng của mình, với hiệu lực ngay lập tức và không có nghĩa vụ thông báo cho bạn khi chúng tôi xét thấy cần phải làm vậy, bao gồm (ví dụ) việc quản lý, bảo trì hoặc cập nhật Phần mềm và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào về tổn thất phát sinh do bất kỳ quyết định nào được chúng tôi đưa ra trong trường hợp này.

3. THẨM QUYỀN

 • 3.1Chúng tôi lưu giữ thẩm quyền ban hành, bảo trì và đóng tài khoản của Người dùng trên Trang web. Quyết định của ban quản lý chúng tôi, có liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của tài khoản Người dùng, việc sử dụng Dịch vụ hoặc giải quyết tranh chấp, là quyết định cuối cùng và sẽ không thể đánh giá hoặc kháng nghị.

4. TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM CỦA BẠN

Trước khi bạn sử dụng Dịch vụ và khi bạn sử dụng liên tục, bạn tuyên bố, bảo đảm, thỏa thuận và đồng ý rằng:

 • 4.1việc sử dụng Dịch vụ của bạn là do bạn tự chọn, quyết định và tự chịu rủi ro.

 • 4.2bạn sẽ cần phải cung cấp cho chúng tôi các chi tiết cá nhân nhất định về bản thân mình (bao gồm thông tin chi tiết về phương thức thanh toán của bạn để mua Thẻ đánh bạc ảo) cũng như (để sử dụng dịch vụ thông qua Phần mềm di động) đồng ý với việc sử dụng dịch vụ dựa trên vị trí (LBS) của chúng tôi để phát hiện vị trí địa lý của bạn nhằm mục đích sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi sẽ xử lý các chi tiết cá nhân của bạn tuân theo các quy định và luật bảo vệ dữ liệu của Đảo Man, hoàn toàn phù hợp và như được nêu ra trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

 • 4.3các dịch vụ mạng viễn thông và dịch vụ truy cập Internet cần thiết để bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố mất, chậm, hạn chế công suất hay những thiếu hụt khác có ảnh hưởng tương tự.

 • 4.4bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thuế hiện hành có thể phải trả cho khoản tiền mặt hoặc giải thưởng được trao cho bạn qua việc bạn sử dụng Dịch vụ.

 • 4.5bạn bị cấm sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào để tạo, nhận hoặc tạo điều kiện cho việc chuyển hoặc nhận lợi ích tài chính hoặc lợi thế vật chất nào khác cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào (dù có hành động nhân danh bạn hay không). Bản thân thẻ đánh bạc không hề có giá trị và không thể chuyển nhượng và trao đổi trong tài khoản Stars, trừ khi theo chính sách chuyển nhượng của chúng tôi. Ngoài ra, bản thân Thẻ đánh bạc ảo không hề có giá trị và không thể đổi lấy bất kỳ giải thưởng hay đơn vị tiền tệ "thật" nào. Do đó, bạn bị cấm cấp phép con, thuê, cho thuê, bán, giao dịch, tặng, để lại hay chuyển nhượng theo cách khác tài khoản Stars hoặc bất kỳ Thẻ đánh bạc nào được liên kết với tài khoản Stars của bạn cho người thứ ba.

 • 4.6bạn đủ 18 tuổi trở lên và bạn hiện không được tự loại trừ khỏi bất kỳ trang web cờ bạc trực tuyến hoặc trên di động nào và bạn sẽ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn ký vào thỏa thuận tự loại trừ với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc nào.

5. CÁCH SỬ DỤNG BỊ CẤM

 • 5.1SỬA ĐỔI PHẦN MỀM. Người dùng không được chỉnh sửa, biên dịch ngược, thiết kế đối chiếu hoặc tách rời Phần mềm bằng bất kỳ cách nào.

 • 5.2SỬ DỤNG CÁ NHÂN. Dịch vụ chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của Người dùng và giải trí, không vì mục đích kiếm tiền và không được phép sử dụng theo bất kỳ cách nào để tạo lợi ích tài chính hoặc lợi thế vật chất nào khác cho bạn. Người dùng phải cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực về tất cả các chi tiết và thông tin do Người dùng cung cấp cho chúng tôi và Người dùng có nghĩa vụ cập nhật các chi tiết đó trong trường hợp có thay đổi.

 • 5.3THÔNG ĐỒNG. Việc thông đồng giữa những Người dùng bằng cách chia sẻ hai quân bài úp hoặc theo bất kỳ phương thức nào khác đều bị nghiêm cấm. Chúng tôi bảo lưu quyền, ngoài các biện pháp khác, hạn chế việc sắp xếp vị trí và/hoặc cấm Người dùng chơi tại một bàn xì tố cụ thể hoặc trong một giải đấu, bao gồm cấm hai Người dùng trở lên chơi cùng nhau trong cùng một bàn hoặc trong cùng một giải đấu. Ngoài ra, chúng tôi bảo lưu quyền xem xét bất kỳ sự thông đồng nào giữa những người chơi (bao gồm cả Người dùng) như là vi phạm Thỏa thuận này và theo đó, chúng tôi sẽ có quyền chấm dứt tài khoản của Người dùng nếu Người dùng tham gia hoặc nỗ lực tham gia bất kỳ hoạt động nào như vậy, bất kể kết quả của nỗ lực đó.

 • 5.4CHƯƠNG TRÌNH BÊN NGOÀI HỖ TRỢ NGƯỜI CHƠI (EPA). Chúng tôi cấm Chương trình bên ngoài hỗ trợ người chơi ("Chương trình EPA") được thiết kế để cung cấp "lợi ích không công bằng" cho người chơi. Chúng tôi định nghĩa "bên ngoài" là phần mềm máy tính (không phải Phần mềm) và cơ sở dữ liệu hoặc hồ sơ không dựa trên phần mềm (ví dụ: các trang web và dịch vụ đăng ký). Chúng tôi định nghĩa "lợi ích không công bằng" là bất kỳ trường hợp nào Người dùng truy cập hoặc biên tập thông tin về người chơi khác, ngoài những thông tin mà Người dùng đã trực tiếp quan sát thông qua quá trình chơi trò chơi của chính Người dùng. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc Câu hỏi thường gặp về phần mềm trực tuyến bị cấm của chúng tôi.

 • 5.5NGƯỜI CHƠI TỰ ĐỘNG (BOT). Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, bao gồm nhưng không giới hạn ở "rô bốt", sẽ bị cấm tuyệt đối khi có liên quan đến Dịch vụ. Tất cả các hành động của Người dùng liên quan đến Dịch vụ phải do người chơi trực tiếp thực hiện thông qua giao diện người dùng có thể truy cập bằng Phần mềm.

 • 5.6Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện các bước để phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng Chương trình EPA bị cấm. Các bước này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, ở việc kiểm tra các chương trình phần mềm đang chạy đồng thời với Phần mềm của chúng tôi trên PC hoặc Thiết bị của Người dùng. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tìm cách vượt qua, cản trở hay chặn những bước đó, bao gồm, nhưng không giới hạn, ở việc sử dụng phần mềm của bên thứ ba có tác dụng vượt qua, cản trở hoặc chặn những bước đó.

 • 5.7BỎ THẺ ĐÁNH BẠC. Tình trạng bỏ thẻ đánh bạc xảy ra khi Người dùng bất kỳ cố tình mất, thua ở lượt chơi nhằm chủ ý chuyển Thẻ đánh bạc của họ cho Người dùng khác. Bất kỳ Người dùng nào tham gia hoặc nỗ lực tham gia bỏ thẻ đánh bạc với bất kỳ Người dùng nào khác khi đang sử dụng Dịch vụ đều có thể bị cấm sử dụng Dịch vụ vĩnh viễn và tài khoản Người dùng của họ có thể bị chấm dứt ngay lập tức. Trong các trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ phải trả lại hoặc ghi có bất kỳ Thẻ đánh bạc nào có thể có trong tài khoản Người dùng của bạn tại thời điểm đó.

 • 5.8HÀNH VI GIAN LẬN. Trong trường hợp chúng tôi cho là Người dùng đã tham gia hoặc nỗ lực tham gia vào hoạt động gian lận, không hợp pháp, không trung thực hoặc không phù hợp khi sử dụng Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, tham gia vào bất kỳ hoạt động nào được quy định ở trên hoặc bất kỳ cách thao túng trò chơi nào khác, chúng tôi sẽ có quyền thực hiện hành động được cho là phù hợp, bao gồm, nhưng không giới hạn:

  • ngay lập tức chặn Người dùng truy cập vào Dịch vụ,
  • tịch thu toàn bộ Thẻ đánh bạc có trong tài khoản của Người dùng,
  • chấm dứt tài khoản của Người dùng và/hoặc
  • thực hiện hành động pháp lý đối với Người dùng.

6. NGÔN NGỮ HOẶC NỘI DUNG MANG TÍNH XÚC PHẠM

Người dùng bị cấm đăng tài liệu không hợp pháp, khiếm nhã, phân biệt chủng tộc, khiêu dâm, bôi nhọ, nói xấu hoặc tài liệu đe dọa hoặc bất kỳ tài liệu nào vi phạm luật hoặc được cho là mang tính xúc phạm thông qua Dịch vụ, cho dù là bằng chức năng trò chuyện, tùy chọn ảnh người chơi hoặc trao đổi với nhân viên của chúng tôi.

7. VI PHẠM

 • 7.1Nếu Người dùng vi phạm toàn bộ hoặc một phần điều khoản có trong tài liệu này, PokerStars/Full Tilt hoặc bất kỳ công ty nào khác trong Tập đoàn cung cấp dịch vụ cho Người dùng sẽ bảo lưu quyền thực hiện hành động được cho là phù hợp, bao gồm chấm dứt Thỏa thuận này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác liên quan đến Người dùng, bao gồm ngay lập tức chặn quyền truy cập của Người dùng vào Dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác được Tập đoàn cung cấp, chấm dứt tài khoản của Người dùng đó trên Trang web hoặc trên bất kỳ trang web nào khác do Tập đoàn điều hành và/hoặc thực hiện hành động pháp lý chống lại Người dùng đó, mà không tổn hại đến bất kỳ quyền nào khác.

 • 7.2Bạn đồng ý bảo đảm đầy đủ, bảo vệ và không gây hại đến PokerStars/Full Tilt, Tập đoàn và cổ đông, giám đốc và nhân viên của hãng trước những khiếu nại, nhu cầu, trách nhiệm, thiệt hại, tổn thất, chi phí, phí tổn, kể cả phí pháp lý và bất kỳ khoản phí nào khác có thể phát sinh bằng bất kỳ cách nào do hậu quả của:

  • 7.2.1. việc bạn vi phạm Thỏa thuận này, toàn bộ hoặc một phần;
  • 7.2.2. việc bạn vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền của bên thứ ba nào; và
  • 7.2.3. việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc người khác truy cập vào Dịch vụ bằng Thông tin đăng nhập của bạn (như định nghĩa bên dưới), dù có hoặc không có ủy quyền của bạn.

8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 • 8.1Trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm sơ suất, mọi thành viên của Tập đoàn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại đặc biệt, do tai nạn, trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, các thiệt hại do hao hụt lợi nhuận kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh hoặc bất kỳ mất mát về tiền tài nào) phát sinh từ việc sử dụng (hoặc sử dụng sai) Dịch vụ ngay cả khi chúng tôi đã biết trước về khả năng thiệt hại đó.

 • 8.2Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của PokerStars/Full Tilt hoặc của Tập đoàn đối với: (a) tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất; hoặc (b) lừa đảo hoặc khai báo sai nhằm lừa đảo.

9. BẢO MẬT VÀ TÀI KHOẢN CỦA BẠN

 • 9.1Mỗi Tài khoản Stars sẽ có thể truy cập được thông qua việc sử dụng một tổ hợp

  9.1ID Stars duy nhất ("ID Stars"), mật khẩu duy nhất và bí mật ("Mật khẩu") và các phương thức xác thực số tùy chọn khác mà Người dùng có thể chọn (ID Stars, Mật khẩu và bất kỳ tính năng xác thực nào khác được gọi chung là "Thông tin đăng nhập"). Người dùng có nghĩa vụ chọn ID Stars và Mật khẩu của riêng mình theo các quy tắc có liên quan trong tài liệu này.

 • 9.2Người dùng đồng ý rằng họ chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả việc sử dụng Dịch vụ theo Thông tin đăng nhập của họ và họ sẽ không tiết lộ Thông tin đăng nhập cho bất kỳ người nào khác và không cho phép một người khác sử dụng Dịch vụ qua Tài khoản Stars của mình.

 • 9.3Người dùng phải luôn giữ bí mật Thông tin đăng nhập của mình và nỗ lực bảo vệ sự bí mật và bảo mật của Thông tin đăng nhập tại mọi thời điểm. Việc sử dụng trái phép Thông tin đăng nhập sẽ thuộc trách nhiệm riêng của Người dùng và được coi là việc sử dụng của họ. Bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh từ đó sẽ là trách nhiệm của Người dùng.

 • 9.4Một người dùng chỉ có một tài khoản Stars và sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ bằng tài khoản đó. Nghiêm cấm Người dùng mở nhiều tài khoản Stars. Trong trường hợp chúng tôi biết được rằng Người dùng đã mở một tài khoản khác, chúng tôi có thể đóng tài khoản đó mà không cần thông báo.

 • 9.5Bạn sẽ không thể đặt cược (bằng Thẻ đánh bạc) qua Dịch vụ với số lượng lớn hơn tổng số Thẻ đánh bạc có trong Tài khoản Stars của bạn.

 • 9.6Chúng tôi bảo lưu quyền chạy kiểm tra nhận dạng đối với Người dùng, với dịch vụ của bên thứ ba, bằng thông tin do Người dùng cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký Dịch vụ.

 • 9.7Bất kể những điều trái ngược trong tài liệu này, bạn công nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không có quyền sở hữu hay lợi ích từ quyền sở hữu nào khác trong Tài khoản Stars của mình và rằng tất cả các quyền có trong và đối với Tài khoản Stars của bạn sẽ vĩnh viễn thuộc sở hữu của và có lợi ích cho PokerStars/Full Tilt.

10. PHẦN MỀM CỦA BÊN THỨ BA

 • 10.1Phần mềm có thành phần là phần mềm của bên thứ ba, bao gồm phần mềm do OpenSSL Project phát triển để sử dụng trong OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); phần mềm mật mã do Eric Young viết; phần mềm ungif do Eric S. Raymond viết; phần mềm PSTCollectionView do Peter Steinberger viết và phần mềm phông chữ là tài sản trí tuệ của đơn vị cấp phép và nhà cung cấp của đơn vị đó và tuân theo luật bản quyền của Hoa Kỳ và các khu vực pháp lý khác ("Phần mềm được cấp phép").

 • 10.2Việc Người dùng sử dụng Phần mềm được cấp phép phải tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

 • 10.3Bạn không được thay đổi, sửa đổi hoặc trích xuất Phần mềm được cấp phép ra khỏi Phần mềm.

 • 10.4Việc sử dụng của Người dùng bị giới hạn ở "Sử dụng nội bộ", có nghĩa là việc sử dụng Phần mềm được cấp phép chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân hoặc nội bộ doanh nghiệp thông thường và bình thường của Người dùng và không được bán lại, tái cấp phép hay phân phối. "Nội bộ doanh nghiệp thông thường và bình thường" sẽ có nghĩa là: xét Người dùng cuối là một thực thể, việc sử dụng của Người dùng đó hoặc nhân viên hoặc đại lý được uỷ quyền của Người dùng đó cho nội bộ doanh nghiệp thông thường và bình thường. "Việc sử dụng cá nhân thông thường và bình thường" sẽ có nghĩa là việc sử dụng của Người dùng với tư cách là một cá nhân, việc sử dụng của Người dùng đó hoặc một thành viên trong gia đình của Người dùng đó cho các mục đích nội bộ cá nhân. Tất cả những nhân viên, đại lý và các thành viên trong gia đình đó sẽ được Người dùng thông báo theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

 • 10.5Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong Phần mềm được cấp phép sẽ được bảo lưu.

 • 10.6OpenSSL Toolkit, phần mềm ungif, phần mềm PSTCollectionView và phần mềm mật mã được OpenSSL Project, Eric S. Raymond, Peter Steinberger và Eric Young cung cấp "nguyên trạng" và mọi bảo đảm công khai hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được và sự phù hợp đối với một mục đích cụ thể đều bị khước từ. Trong mọi trường hợp, OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger hay người đóng góp khác của họ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, cảnh báo hay do hậu quả nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, ở việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế; mất quyền sử dụng, mất dữ liệu hoặc lợi nhuận hay gián đoạn kinh doanh) phát sinh bằng bất kỳ cách nào và theo bất kỳ giả định trách nhiệm pháp lý nào, cho dù có trong hợp đồng, theo trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc do sai lầm (bao gồm sơ ý hoặc bất kỳ điều gì khác) nảy sinh theo bất kỳ cách nào do việc sử dụng OpenSSL Toolkit, phần mềm ungif và phần mềm PSTCollectionView và phần mềm mật mã, ngay cả khi đã được cảnh báo về khả năng gây ra thiệt hại đó.

11. TRANH CHẤP

Người dùng chấp nhận rằng dữ liệu lịch sử của từng trò chơi sẽ được ghi lại trên các máy chủ của chúng tôi. Trong trường hợp có sự sai lệch giữa các quân bài được hiển thị trên máy tính của bạn và hồ sơ trò chơi trên máy chủ của chúng tôi, thì các quân bài được hiển thị trên máy chủ của chúng tôi sẽ được ưu tiên. Người dùng chấp nhận rằng các tính năng "Lịch sử lượt chơi nhanh" và "Người chơi lại lượt chơi" của Phần mềm sẽ không được coi là bản ghi lịch sử chính thức của bất kỳ lượt chơi nào.

12. SỬA ĐỔI

Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật hoặc sửa đổi Thỏa thuận này hoặc bất kỳ phần nào trong đó vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo và bạn sẽ chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận sửa đổi đó trong vòng 14 ngày kể từ khi Thỏa thuận sửa đổi được đăng trên Trang web. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên truy cập Trang web và kiểm tra các điều khoản và điều kiện trong phiên bản của Thỏa thuận có hiệu lực tại thời điểm đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web được xem là bằng chứng cho sự đồng ý của bạn đối với bất kỳ sửa đổi nào cho Thỏa thuận.

13. LUẬT CHI PHỐI

Thỏa thuận và bất kỳ vấn đề nào liên quan trong tài liệu này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Đảo Man. Bạn buộc phải nhất trí rằng, theo như quy định được cung cấp bên dưới, tòa án của Đảo Man sẽ có thẩm quyền tuyệt đối liên quan đến bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc mâu thuẫn nào về Thỏa thuận và mọi vấn đề phát sinh từ đó và bạn buộc phải từ bỏ mọi quyền có thể có nhằm phản đối việc hành động bị đưa ra trước các tòa án đó hoặc nhằm khiếu nại rằng hành động đó đã được đưa vào một tòa án không thuận lợi hoặc rằng những tòa án đó không có thẩm quyền. Không có nội dung nào trong điều khoản này giới hạn quyền của chúng tôi thực hiện tố tụng chống lại bạn trong bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào khác. Ngoài ra, việc thực hiện tố tụng trong một hoặc nhiều khu vực pháp lý nào cũng không ngăn việc thực hiện tố tụng trong bất kỳ khu vực pháp lý nào khác, cho dù có đồng thời hay không, trong phạm vi được luật của khu vực pháp lý khác đó cho phép.

14. TÍNH HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Nếu một điều khoản của Thỏa thuận này trở nên bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực trong bất kỳ khu vực pháp lý nào, thì điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực hoặc tính khả thi của bất kỳ điều khoản nào khác trong tài liệu này ở khu vực pháp lý đó hoặc tính hiệu lực hoặc tính khả thi của điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác trong tài liệu này ở các khu vực pháp lý khác.

15. CHUYỂN GIAO

Nếu một điều khoản của Thỏa thuận này trở nên bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực trong bất kỳ khu vực pháp lý nào, thì điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực hoặc tính khả thi của bất kỳ điều khoản nào khác trong tài liệu này ở khu vực pháp lý đó hoặc tính hiệu lực hoặc tính khả thi của điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác trong tài liệu này ở các khu vực pháp lý khác.

16. CHUYỂN GIAO

Chúng tôi bảo lưu quyền chuyển giao toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Người dùng không thể chuyển giao quyền hoặc nghĩa vụ của họ trong Thỏa thuận này.

17. QUY ĐỊNH KHÁC

 • 17.1Việc chúng tôi từ bỏ sự vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này (bao gồm việc chúng tôi không thể yêu cầu thực hiện chính xác và nguyên văn hoặc tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận này) sẽ không được hiểu theo bất kỳ cách nào là từ bỏ sự việc vi phạm điều khoản đó tiếp theo hoặc mọi sự vi phạm điều khoản khác trong Thỏa thuận này.

 • 17.2Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ tạo hoặc mang lại bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào khác có lợi cho bất kỳ bên thứ ba nào không tham gia vào Thỏa thuận này, ngoài Rational Social và bất kỳ công ty nào trong Tập đoàn.

 • 17.3Không có điều khoản nào trong Thỏa thuận này tạo hoặc được xem là tạo quan hệ đối tác, đại lý, thỏa thuận tin tưởng, quan hệ tín nhiệm hoặc liên doanh giữa bạn và chúng tôi.

 • 17.4Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ cách hiểu và cam kết giữa bạn và chúng tôi về Dịch vụ và thay thế mọi thỏa thuận, cách hiểu hoặc cách sắp xếp trước đó giữa bạn và chúng tôi.

 • 17.5Người dùng phải cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực về tất cả các chi tiết và thông tin do chúng tôi yêu cầu có liên quan đến việc Người dùng sử dụng Dịch vụ tại mọi thời điểm theo các điều khoản của Chính sách bảo mật.

 • 17.6Bản tiếng Anh của Thỏa thuận này sẽ là bản ưu tiên trong trường hợp có sự khác biệt giữa bất kỳ bản dịch nào của Thỏa thuận này.

  Bản quyền © 2000-2016 Rational Intellectual Holdings Limited. Mọi quyền được bảo lưu.
  Liên quan đến OpenSSL Toolkit:
  Bản quyền © 1998-2011 The OpenSSL Project. Mọi quyền được bảo lưu.
  Bản quyền © 1995-1998 Eric Young. Mọi quyền được bảo lưu.
  Liên quan đến phần mềm PSTCollectionView:
  Bản quyền (c) 2012-2013 Peter Steinberger
  Liên quan đến phần mềm ungif:
  Phần phân phối GIFLIB là Bản quyền (c) 1997  Eric S. Raymond

  Thông tin bổ sung hiện có tại www.pokerstars.net/ và www.fulltiltpoker.net.
  Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến bộ phận Hỗ trợ.