Naši pogoji uporabe spletne programske opreme za poker

Natisni pogoje uporabe storitve

Pred uporabo naše storitve ali izdelkov moraš ("uporabnik" ali "ti") v celoti prebrati to licenčno pogodbo za končnega uporabnika ("pogodba"). Upoštevaj, da pogodba pomeni pravno zavezujoč dogovor med tabo in družbo Rational Poker School Limited (v nadaljevanju "nas" ali "mi"), ki je lastnik in upravljavec spletnih mest www.pokerstars.net in www.fulltilt.net ("spletna mesta"). S pristopom k tej pogodbi se zavedaš, da sta PokerStars/Full Tilt del skupine podjetij. Pojem "skupine" kot tak, kjer se uporablja in kjer smisel besedila dopušča, predstavlja PokerStars/Full Tilt, skupaj s podružnicami in morebitnimi krovnimi družbami družbe PokerStars/Full Tilt ter podružnicami teh krovnih družb in morebitnimi družbami, ki so povezane s PokerStars/Full Tilt.

Poleg pogojev in določil te pogodbe preberi še naša Pravila o varovanju zasebnosti, Pravila o rabi piškotkov in Pravila pokra, prav tako pa tudi ostala pravila, pravilnike ter pogoje in določila, ki se nanašajo na igre in promocije, ponujene na spletnih mestih, in so občasno objavljena na spletnih mestih ter se s sklicem vključujejo v ta dokument, skupaj z morebitnimi drugimi pravilniki, o katerih te lahko občasno obvestimo.

S klikom na gumb "Strinjam se", kar je del postopka namestitve in uporabe programske opreme (kot je opisano spodaj), sprejemaš pogoje in določila, opisane v tej pogodbi, Pravilih o varovanju zasebnosti, Pravilih o rabi piškotkov in Pravilih pokra, kakor tudi dejstvo, da so lahko posodobljeni ali občasno spremenjeni v skladu z določbami, ki so navedene spodaj in v njih.

Za namene te pogodbe vključuje definicija "programske opreme" tako programsko opremo za poker PokerStars/Full Tilt ("programska oprema za PC"), ki jo lahko s spletnega mesta www.pokerstars.net ali www.fulltilt.net preneseš v osebni ali prenosni računalnik ("PC"), kot tudi programsko opremo PokerStars za mobilne naprave ("mobilna programska oprema"), ki jo lahko preneseš v mobilno napravo (vključno z mobilnimi telefoni, dlančniki, tabličnimi računalniki ali drugo vrsto naprave, ki že obstaja ali še bo razvita, vendar ne omejeno nanje) (vsaka od teh imenovana "naprava").

Pri uporabi storitve za igranje iger (kot je opisano spodaj) boš imel v skladu s spodnjim členom 1A poleg uporabe brezplačne polnitve žetonov ("brezplačni žetoni") na voljo tudi možnost nakupa virtualnih žetonov ("virtualni žetoni"). Poslovanje in zagotavljanje virtualnih žetonov za uporabo v igrah nudi Rational Social Projects Limited ("Rational Social"), družba, ki spada v isto skupino kot PokerStars/Full Tilt in ki je v ta namen sklenila pogodbo s PokerStars/Full Tilt. Za namene te pogodbe se pojma "virtualni žetoni" in "brezplačni žetoni" tukaj skupno omenjata kot "žetoni".

1. PODELITEV LICENCE/INTELEKTUALNA LASTNINA

 • 1.1PokerStars/Full Tilt v skladu s pogoji in določili te pogodbe podeljuje uporabniku neizključno, osebno in neprenosljivo pravico za namestitev in uporabo programske opreme v računalniku oziroma napravi, in sicer za dostop do naših strežnikov in igranje iger pokra ("igre"), ki so na voljo (programska oprema in igre skupaj predstavljajo "storitev").

 • 1.2PokerStars/Full Tilt ti podeljuje licenco za uporabo programske opreme za osebno rabo. Uporaba programske opreme ni dovoljena (i) osebam, mlajšim od 18 let, (ii) osebam, ki niso polnoletne na podlagi zakonodaje, kjer živijo, in (iii) osebam, ki se na spletno mesto povezujejo iz pristojnosti, kjer je to prepovedano. Ne moremo preveriti zakonitosti storitve v vsaki pristojnosti, zato je uporabnikova dolžnost, da preveri zakonitost njegove uporabe storitve.

 • 1.3Pridružujemo si pravico, da lahko od tebe kadarkoli zahtevamo dokazilo o starosti, saj tako mladoletnim osebam preprečimo uporabo storitve. Nadalje si pridržujemo pravico, da zamrznemo ali zapremo tvoj račun in ti začasno ali trajno prepovemo dostop do naše storitve, če ne priskrbiš primernega dokazila o starosti ali če sumimo, da nisi polnoleten.

 • 1.4PokerStars/Full Tilt, družbe v skupini in dajalci licenc so izključni imetniki vseh pravic v programski opremi in koda, struktura ter organizacija programske opreme so zaščitene z avtorskimi pravicami, poslovnimi skrivnostmi, intelektualno lastnino in drugimi pravicami. Znotraj omejitev, ki jih določajo veljavni zakoni, ni dovoljeno:

  • (a) kopirati, razdeljevati, objavljati, izvajati obratnega inženirstva, izvajati povratnega prevajanja, razstavljati, spreminjati ali prevajati programske opreme ali poskušati dobiti dostop do izvorne kode za ustvarjanje podobne programske opreme ali na kakršenkoli drug način;
  • (b) prodajati, dodeliti, dodeliti podlicence, prenesti, razdeljevati ali dajati v zakup programske opreme;
  • (c) dovoliti dostopa do programske opreme tretjim osebam prek računalniškega omrežja ali kako drugače;
  • (d) izvažati programske opreme v katerokoli državo (v fizični ali elektronski obliki); ali
  • (e) uporabljati programske opreme za namene, prepovedane z veljavno zakonodajo ali predpisi

  (vse zgoraj navedeno je "nedovoljena uporaba").

  PokerStars/Full Tilt, njuna skupina podjetij in dajalci licenc si pridržujejo vse in vsakršne pravice, naj bodo naznačene ali drugače, ki uporabniku niso izrecno dodeljene v tem dokumentu, ter ohranjajo vse pravice, lastništvo in interes v programski opremi in za njo.

  Strinjaš se, da boš izključno odgovoren za vso škodo, stroške ali izdatke, nastale zaradi tvoje nedovoljene uporabe ali v zvezi z njo. Nemudoma nas boš obvestil o kakršnikoli nedovoljeni uporabi katerekoli osebe in nam boš v razumno pomoč pri morebitni raziskavi, ki bo potekala na osnovi tvojega obvestila.

 • 1.5Izraza "PokerStars" in "Fullt Tilt", domene "pokerstars.net", "fulltilt.net", "fulltilt.mobile.com" in "pokerstarsmobile.net" in vse druge blagovne znamke, storitvene znamke, znaki, blagovna imena in/ali imena domene, ki jih PokerStars občasno uporablja na spletnem mestu in/ali v programski opremi ("blagovne znamke"), so blagovne znamke, storitvene znamke, znaki, blagovna imena in/ali imena domen PokerStars/Full Tilt in/ali skupine podjetij in/ali lastnikov licenc in te pravne osebe si pridržujejo vse pravice do teh blagovnih znamk. Prav tako je vsa vsebina na spletnih mestih, vključno s programsko opremo, slikami, grafiko, fotografijami, animacijami, video posnetki, glasbo, zvokom in besedilom ("vsebina spletnega mesta") v lasti PokerStars/Full Tilt in njegove skupine podjetij in/ali dajalcev licenc ter je zaščitena z avtorskimi pravicami in/ali pravicami intelektualne lastnine in drugimi pravicami. Strinjaš se, da z uporabo storitve in spletnega mesta ne pridobiš nikakršnih pravic do vsebin spletnega mesta in/ali blagovnih znamk ali kakršnegakoli dela le teh. Pod nobenim pogojem ne smeš uporabljati vsebine spletnega mesta in/ali blagovnih znamk brez našega predhodnega pisnega dovoljenja.

  Poleg tega soglašaš, da ne boš storil ničesar, da bi škodoval ali kar bi lahko potencialno škodovalo pravicam, vključno s pravicami intelektualne lastnine, katerih lastnik so PokerStars/Full Tilt, družbe v njegovi skupini in/ali dajalci licenc in se nanašajo na programsko opremo, blagovne znamke ali vsebino spletnega mesta. Prav tako ne boš škodoval imenu ali slovesu PokerStars/Full Tilt, družb v njegovi skupini, zaposlenih, vodstva in svetovalcev.

 • 1.6Zagotavljaš, da ne bodo nobena imena ali slike, ki jih boš uporabljal v povezavi s spletnimi mesti ali storitvijo (na primer, tvoje uporabniško ime in geslo) kršile pravic intelektualne lastnine, zasebnosti ali drugih pravic tretje osebe. Tukaj daješ PokerStars/Full Tilt in njegovi skupini globalno, nepreklicno, prenosno, brezplačno, podlicenčno dovoljenje za uporabo teh imen in slik v kakršenkoli namen, povezan s spletnimi mesti ali storitvijo, pod pogoji, ki jih določajo naša Pravila o varovanju zasebnosti.

  NAKUPI VIRTUALNIH ŽETONOV

  Sklenili smo dogovor z družbo Rational Social za zagotavljanje in poslovanje z virtualnimi žetoni za uporabo v sklopu storitve. Z nakupom virtualnih žetonov za uporabo v sklopu storitve skleneš dogovor neposredno z družbo Rational Social.

  1A.1. Med uporabo storitve lahko "zaslužiš" ali "kupiš" virtualne žetone za uporabo v sklopu storitve. Tukaj soglašaš, da so ti "realistični" pojmi uporabljeni le figurativno, in se strinjaš, da nimaš nobene pravice ali lastništva v virtualnih žetonih, ki se pojavljajo in izvirajo iz katerekoli igre, ne glede na to ali so "zasluženi" v igri ali "kupljeni" od družbe Rational Social, niti kakršnihkoli drugih lastnostih, ki so povezane z računom ali shranjene v storitvi. Stanje "virtualne valute", ki je prikazano na tvojem Stars računu, ne pomeni realnega stanja, niti ne predstavlja nobene shranjene vrednosti, ampak predstavlja meritev obsega tvoje licence.

  1A.2. Družba Rational Social prepoveduje in ne priznava nobenih domnevnih prenosov virtualnih žetonov, opravljenih izven storitve, niti domnevnih prodaj, daril ali trgovanja s čimerkoli v "realnem svetu", kar se pojavlja v storitvi ali izhaja iz nje, razen v primeru eksplicitne pisne odobritve s strani družbe Rational Social. V skladu s tem ne smeš dodeliti podlicence, trgovati, prodati ali skušati prodati virtualnih žetonov za kakršnokoli vrednost izven igre. Takšen prenos ali poskus prenosa je prepovedan in neveljaven, in na podlagi njega lahko zapremo tvoj Stars račun. Poleg tega se strinjaš, da lahko sprožimo proti tebi pravni postopek zaradi škode, nastale zaradi takšnega prenosa ali poskusa prenosa virtualnih žetonov izven storitve.

  1A.3. Ti lahko v zameno za plačilo kupiš licenco za uporabo virtualnih žetonov z obiskom nakupne strani v storitvi, če predložiš tvoje plačilne podatke, potrdiš podrobnosti o tvojem nakupu in ponovno potrdiš tvoje strinjanje s to pogodbo.

  1A.4. Ob nakupu licence za uporabo virtualnih žetonov ti bomo poslali potrditveno elektronsko sporočilo, ki bo vsebovalo podrobnosti o naročenih virtualnih žetonih. Čim prej preveri, če so podatki v potrditvenem sporočilu pravilni in shrani kopijo sporočila. V primeru morebitnih dvomov, stopi v stik s podporo uporabnikom. Družba Rational Social hrani zapise o transakcijah, da lahko nudi odgovore na morebitna vprašanja.

  1A.5. Tvoje naročilo za nakup virtualnih žetonov bo za nas predstavljalo ponudbo za nakup licence za te virtualne žetone, ki jo bomo sprejeli, ko ti bomo dali virtualne žetone na razpolago na tvojem računu, da jih lahko uporabiš v naših igrah ("sprejetje"). Tvoja licenca za uporabo virtualnih žetonov v naših igrah je storitev, ki jo nudi družba Rational Social, in se začne, ko družba Rational Social sprejme tvoj nakup. Rational Social ne nudi vračila za nakup licence za uporabo virtualnih žetonov.

  1A.6. Rational Social lahko kadarkoli spremeni cene storitve in virtualnih žetonov, za katere ti podeli licenco prek storitve. Zavedaš se, da ti družba Rational Social ni dolžna ponuditi vračila iz nobenega razloga, in da v primeru zaprtja Stars računa ne boš prejel denarja ali nadomestila za neuporabljene virtualne žetone, ne glede na to ali je bilo to zaprtje prostovoljno ali ne.

  1A.7. V izogib morebitnim dvomom je tukaj pojasnjeno, da ti nakup licence za uporabo virtualnih žetonov ne daje nobenih drugih pravic kot tistih, ki jih navaja licenca. Nadalje je pojasnjeno, da je lahko kupljena licenca prenesena le kot je eksplicitno navedeno v pogojih licence in da takšna licenca ne sme biti uporabljena, prodana, prenesena, podarjena, dana v zakup ali najem ali kakorkoli drugače uporabljena v zameno za plačilo.

2. BREZ JAMSTVA

 • 2.1Ne dajemo nobenega in nikakršnega jamstva, naj bo izrecno ali nakazano, v povezavi s storitvijo, ki ti je ponujena "KAKRŠNA JE", in ne dajemo nobenega jamstva glede njene kakovosti, primernosti za določen namen, popolnosti ali natančnosti.

 • 2.2Ne glede na naš trud, da ti omogočimo storitev najvišje kakovosti in varnosti, ne jamčimo, da bo storitev brez motenj, pravočasna ali brez napak, da bodo pomanjkljivosti odpravljene ali da bosta programska oprema in spletna mesta brez virusov, računalniških hroščev in ostalih onesnaževalcev.

 • 2.3Pridržujemo si pravico da ustavimo, prekinemo, spremenimo, odstranimo ali kaj dodamo storitvi po lastni presoji s takojšnjim začetkom veljave in brez predhodnega obvestila, če menimo, da je to nujno za upravljanje, vzdrževanje ali posodobitev programske opreme, in ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za kakršnokoli izgubo, ki je posledica kakršnekoli naše odločitve glede tega.

3. PRAVICE

 • 3.1Pridržujemo si pravico glede odpiranja, vzdrževanja in zapiranja uporabniških računov na spletnih mestih. Odločitev našega vodstva glede vseh pogledov uporabniškega računa, uporabe storitve ali rešitve sporov je dokončna in preverjanja ali pritožbe niso možne.

4. TVOJA ZAGOTOVILA IN JAMSTVA

Preden začneš uporabljati storitev na trajni osnovi, zagotavljaš, jamčiš, se zavezuješ in se strinjaš, da:

 • 4.1uporaba storitve tvoja prosta izbira, odločitev in tveganje.

 • 4.2boš moral za uporabo storitve predložiti določene osebne podatke (vključno s podatki o tvoji plačilni metodi za namen pridobitve virtualnih žetonov) ter se (za namen uporabe mobilne programske opreme) strinjati z našo uporabo lokacijskih storitev (LBS) za določitev tvoje geografske lokacije. Tvoje osebne podatke bomo obdelali v skladu z zakoni o varovanju podatkov in zakonodajo otoka Man, kakor je navedeno v naših Pravilih o varovanju zasebnosti.

 • 4.3so telekomunikacijska omrežja in dostop do interneta, ki ju potrebuješ za dostop in uporabo storitev, v celoti izven našega nadzora in zavračamo vsakršno odgovornost zaradi izpadov, počasnega delovanja, omejitve zmogljivosti ali drugih pomanjkljivosti, ki vplivajo nanje.

 • 4.4si sam odgovoren za plačilo morebitnega davka na denar ali prejete nagrade, ki jih prejmeš na podlagi uporabe storitve.

 • 4.5ti je prepovedano uporabljati storitev za način pridobivanja, prejemanja ali omogočanja prenosa ali prejema kakršnekoli finančne koristi ali kakršnekoli druge denarne prednosti zate ali za katerokoli tretjo osebo (ki deluje v tvojem imenu ali ne). Žetoni nimajo nobene vrednosti in niso prenosljivi ali zamenljivi znotraj Stars računa, razen v skladu z našimi Pravili o prenosih. Ti žetoni prav tako nimajo nobene vrednosti in jih ni mogoče zamenjati za nobeno "pravo" valuto ali nagrado. Zato ne smeš dodeliti podlicence, dati v najem ali zakup, prodati, trgovati, podariti, zapustiti ali na kakršenkoli drug način prenesti tvojega Stars računa ali žetonov, povezanih s tvojim Stars računom, tretji osebi.

 • 4.6imaš 18 ali več let ter da trenutno nisi izključen iz igranja na nobenem spletnem ali mobilnem igralnem mestu, in da nas boš takoj obvestil, če skleneš sporazum o izključitvi iz igranja s katerimkoli drugim ponudnikom iger na srečo.

5. PREPOVEDANA UPORABA

 • 5.1SPREMEMBE PROGRAMSKE OPREME. Uporabnik ne bo poskušal spremeniti, izvajati obratno inženirstvo ali razstaviti programske opreme na kakršenkoli način.

 • 5.2OSEBNA UPORABA. Storitev je namenjena izrecno osebni uporabi uporabnika in ne za denar ter ne sme biti na noben način uporabljena za namen pridobivanja finančne koristi ali kakršnihkoli drugih denarnih prednosti. Uporabnik nam je dolžan posredovati popolne in resnične informacije glede vseh poslanih podatkov in jih je v primeru sprememb prav tako dolžan posodabljati.

 • 5.3DOGOVARJANJE. Dogovarjanje, z izmenjevanjem informacij o lastnih kartah igralcev ali na kakršenkoli drug način, je strogo prepovedano. Pridržujemo si pravico, poleg ostalih ukrepov, do omejitev sedežnega reda in/ali prepovedi igranja za določeno mizo ali na določenem turnirju, vključno s prepovedjo igranja dveh ali več igralcev za isto mizo ali na istem turnirju. Prav tako si pridržujemo pravico, da obravnavamo dogovarjanje med igralci (vključno z uporabniki) kot bistveno kršitev te pogodbe, in lahko temu primerno zapremo uporabnikov račun, če se uporabnik udeleži ali se namerava udeležiti takšnega dejanja, ne glede na rezultat takšnega poskusa.

 • 5.4ZUNANJI PROGRAMI ZA POMOČ IGRALCEM (EPA). Prepovedujemo uporabo tistih zunanjih programov za pomoč igralcem ("programov EPA"), ki so ustvarjeni z namenom, da nudijo igralcem "nepravično prednost". "Zunanje" definiramo kot računalniške programe (ki niso naša programska oprema) in neprogramske zbirke podatkov ali profile (npr. spletne strani in plačljive storitve). "Nepravično prednost" definiramo kot vsak primer, kjer uporabnik dostopa do informacij o drugih uporabnikih, ki presegajo informacije, zbrane med njegovo igro, ali zbira take informacije. Svetujemo, da si prebereš našo stran Pogosta vprašanja o prepovedanih programih.

 • 5.5AVTOMATIČNI IGRALCI (BOTI). Uporaba umetne inteligence v povezavi z našo storitvijo, vključno z "roboti", vendar ne omejeno nanje, je strogo prepovedana. Vse poteze v povezavi s storitvijo mora opraviti uporabnik osebno z uporabo programske opreme.

 • 5.6Strinjaš se, da lahko izvajamo ukrepe za odkritje in preprečitev uporabe prepovedanih EPA programov. Ti ukrepi vključujejo preverjanje vseh programov, ki tečejo na uporabnikovem PC-ju ali napravi istočasno z našim programom, vendar niso omejeni le nanj. Soglašaš, da ne boš poskušal zaobiti teh ukrepov, se vanje vpletal ali jih blokiral, vključno z uporabo programov tretjih oseb, ki se lahko izognejo tem ukrepom, se vanje vmešajo ali jih blokirajo, vendar ne omejeno nanje.

 • 5.7NAMERNA IZGUBA ŽETONOV (CHIP DUMPING). Chip-dumping pomeni, da igralec namenoma izgubi določeno igro in tako namenoma prenese svoje žetone nekemu drugemu uporabniku. Vsak uporabnik, ki pri uporabi storitve namenoma izgubi žetone ali jih skuša namenoma izgubiti proti drugemu uporabniku, lahko dobi trajno prepoved uporabe naše storitve in njegov Stars račun lahko nemudoma zapremo. V takšnih primerih nimamo nobene obveze, da ti povrnemo žetone, ki so na tvojem Stars računu v tem času.

 • 5.8GOLJUFIJE. Če menimo, da je uporabnik med uporabo storitve sodeloval ali skušal sodelovati v goljufivem, nezakonitem, nepoštenem ali neprimernem dejanju med, vključno s sodelovanjem v kateremkoli dejanju, opisanem zgoraj, vendar ne omejeno nanje, ali katerikoli manipulaciji igre, bomo upravičeni do ukrepanja po lastni presoji, vključno z naslednjimi ukrepi, vendar ne omejeno nanje:

  • takojšnjo blokado uporabnikovega dostopa do storitev,
  • zasegom vseh žetonov na računu uporabnika,
  • zaprtjem uporabnikovega računa; in/ali
  • vložitvijo tožbe proti uporabniku.

6. UPORABA ŽALJIVEGA JEZIKA ALI VSEBINE

Uporabnik prek storitve, ne glede na to ali pri uporabi funkcije klepeta, preko slik ali v komunikaciji z našim osebjem ne sme uporabljati nezakonitega, nedostojnega, rasističnega, nespodobnega, opravljivega ali pretečega jezika ali kakršnegakoli drugega jezika, ki bi kršil zakon ali bil splošno žaljiv do našega osebja.

7. KRŠITEV

 • 7.1Če uporabnik v celoti ali deloma prekrši katerokoli določbo te pogodbe, si PokerStars/Full Tilt ali katerokoli podjetje v skupini, ki uporabniku nudi storitev, brez poseganja v druge pravice, pridržuje pravico do ukrepov po lastni presoji, vključno s preklicem te ali katerekoli druge pogodbe, ki jo ima z uporabnikom, takojšnjim blokiranjem uporabnikovega dostopa do storitve ali katerekoli druge storitve, ki jih ponuja skupina, zaprtjem uporabnikovega računa na spletnih mestih ali kateremkoli drugem mestu, ki ga upravlja skupina, in/ali sodnim postopkom proti takšnemu uporabniku.

 • 7.2Strinjaš se, da boš v celoti povrnil škodo, branil in odvezal odgovornosti PokerStars/Full Tilt, skupino in njene delničarje, direktorje in zaposlene za kakršnokoli škodo, zahtevke, odgovornosti, izgube in stroške (vključno s stroški pravnega postopka in drugimi pristojbinami), ki lahko nastanejo zaradi:

  • 7.2.1.tvoje kršitve te pogodbe, v celoti ali deloma;
  • 7.2.2. tvoje kršitve zakona ali pravic tretje osebe; in
  • 7.2.3. tvoje uporabe storitev ali uporabe storitev s strani druge osebe, ki do storitve dostopa s tvojimi prijavnimi podatki (kot je opisano spodaj), brez ali s tvojim dovoljenjem.

8. OMEJENA ODGOVORNOST

 • 8.1Člani skupine pod nobenim pogojem ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za posebno, naključno, neposredno, posredno ali posledično škodo (vključno z izgubo poslovnega dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo poslovnih informacij ali kakršnokoli denarno izgubo, vendar ne omejeno le na to), nastalo zaradi uporabe (ali zlorabe) storitve, vključno z malomarnostjo, tudi če smo se že v naprej zavedali možnosti nastanka tovrstne škode.

 • 8.2Nič v tej pogodbi ne razreši ali omeji odgovornosti PokerStars/Full Tilt ali skupine za: (a) smrt ali osebno poškodbo, ki nastane zaradi njegove malomarnosti; ali (b) goljufijo ali goljufivo napačno predstavljanje.

9. VARNOST IN TVOJ RAČUN

 • 9.1Vsak uporabniški račun je dostopen s kombinacijo edinstvenega

  9.1Stars uporabniškega imena ("Stars uporabniško ime") in edinstvenega in skrivnega gesla ("geslo") ter drugimi neobveznimi številčnimi metodami za preverjanje, ki so na izbiro uporabniku (Stars uporabniško ime, geslo ter katerakoli druga varnostna funkcija skupaj tvorijo "prijavne podatke"). Uporabnik je dolžan sam izbrati svoje Stars uporabniško ime in geslo na podlagi tukaj opisanih pravil.

 • 9.2Uporabnik se strinja, da izključno sam odgovarja za uporabo storitve pod svojimi prijavnimi podatki in prav tako soglaša, da svojih prijavnih podatkov ne bo razkril nikomur niti dovolil drugi osebi uporabo storitve prek svojega Stars računa.

 • 9.3Uporabnik je dolžan ves čas ohranjati zasebnost svojih prijavnih podatkov in varovati njihovo zaupnost. Nepooblaščena uporaba prijavnih podatkov je izključno odgovornost uporabnika in se bo upoštevala kot njegova uporaba. Vsa odgovornost, ki izhaja iz tega, je na strani uporabnika.

 • 9.4"Uporabnik ima lahko na le en Stars račun in dostopa do storitve le z uporabo tega enega računa. Uporabnikom je prepovedano odpiranje več Stars računov. Če ugotovimo, da je uporabnik odprl več računov, lahko zapremo dodatne račune brez predhodnega obvestila.

 • 9.5Preko naših storitev ne boš mogel vložiti stave (z žetoni), ki znaša več kot skupni znesek žetonov na tvojem Stars računu.

 • 9.6Pridržujemo si pravico, da lahko preverimo identiteto uporabnika s pomočjo zunanjih agencij na podlagi informacij, ki jih je posredoval uporabnik ob prijavi za uporabo storitve.

 • 9.7Ne glede na karkoli v nasprotju s tukaj navedenim se zavedaš in strinjaš, da nimaš nobenega lastniškega ali drugega premoženjskega interesa do tvojega Stars računa in da so vse pravice v in do tvojega Stars računa za vedno v lasti in v korist PokerStars/Full Tilt.

10. PROGRAM TRETJIH OSEB

 • 10.1Sestavni del programske opreme so programi tretjih oseb, ki so last dajalca licence ali njegovih dobaviteljev in predmet zakonov o avtorskih pravicah v ZDA in ostalih pristojnostih ("licencirana programska oprema"), vključno s programom, ki ga je razvil OpenSSL Project za uporabo v kompletu orodij OpenSSL (http://www.openssl.org/), programom za šifriranje, ki ga je napisal Eric Young (eay@cryptsoft.com), ungif programom, ki ga je napisal Eric S. Raymond, programom PSTCollectionView, ki ga je napisal Peter Steinberger (steipete@gmail.com), in programom za pisavo.

 • 10.2Uporabnikova raba licenciranega programa je predmet upoštevanja vseh pogojev in določil te pogodbe.

 • 10.3Licenciran program je prepovedno prirejati, spreminjati ali ekstrahirati iz programa.

 • 10.4Uporabnikova raba je omejena na "interno rabo", kar pomeni rabo licenciranega programa le znotraj uporabnikovega običajnega in vsakdanjega internega poslovanja ali osebne rabe in ne za nadaljnjo prodajo, podlicenciranje ali distribucijo. "Običajno in vsakdanje interno poslovanje" pomeni za uporabnika, ki je pravna oseba, rabo takšnega uporabnika ali njegovih zaposlenih ali pooblaščenih zastopnikov za uporabnikovo običajno in vsakdanje interno poslovanje. "Običajna in vsakdanja osebna raba" pomeni rabo uporabnika, ki je individualna oseba, ali člana gospodinjstva takšnega uporabnika za interne osebne namene. Uporabnik mora obvestiti zaposlene, zastopnike in člane gospodinjstva o pogojih in določilih te pogodbe.

 • 10.5Vse pravice, ki niso eksplicitno dodeljene v licenciranem programu, so pridržane.

 • 10.6Komplet orodij OpenSSL, ungif program, program PSTCollectionView in program za šifriranje ponujajo OpenSSL Project, Eric S. Raymond, Peter Steinberger in Eric Young po načelu "KAKRŠNI SO" in izražena ali nakazana jamstva, vključno z nakazanimi jamstvi, ki se nanašajo na primernost za prodajo in ustreznost za določen namen, vendar ne omejeno nanje, so zavrnjena. OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Scheinberger ali njihovi vlagatelji ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno, posebno, eksemplarično ali posledično škodo (vključno z naročanjem nadomestnih izdelkov ali storitev, izgubo rabe, podatkov ali dobička ali prekinitvijo poslovanja, vendar ne omejeno nanje), povzročeno na kakršenkoli način in na podlagi katerekoli teorije o odgovornosti, prek pogodbe, stroge odgovornosti ali odškodninske odgovornosti (vključno z malomarnostjo ali čim drugim), ki nastane na kakršenkoli način z uporabo kompleta orodij OpenSSL Toolkit, ungif programa, programa PSTCollectionView in programa za šifriranje, tudi če je vnaprej znana možnost nastanka takšne škode.

11. SPORI

Uporabnik se strinja, da so zgodovinski podatki posamezne igre shranjeni na naših strežnikih. V primeru neskladnosti med kartami, prikazanimi na tvojem računalniku, in zapisi iger na naših strežnikih, bodo slednji odločilni. Uporabnik soglaša, da funkciji "Takojšna zgodovina iger" in "Grafični prikaz igre" ne bosta upoštevani kot uraden zgodovinski zapis določene igre.

12. DODATEK

Pridržujemo si pravico do posodobitve ali spremembe te pogodbe ali kateregakoli dela pogodbe kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Spremembe bodo začele veljati v 14 dneh od objave na spletnem mestu. Zato ti predlagamo, da redno obiskuješ spletna mesta in preverjaš pogoje in določila, ki jih vsebuje trenutno veljavna različica pogodbe. Tvoja nadaljnja uporaba spletnih mest se bo upoštevala kot potrditev, da se strinjaš z morebitnimi spremembami pogodbe.

13. VELJAVNO PRAVO

Pogodba in zadeve v zvezi s to pogodbo se obravnavajo in so usklajene z zakoni otoka Man. Nepreklicno se strinjaš, da imajo pod spodaj navedenimi pogoji sodišča Otoka Man izključno pristojnost v zvezi s kakršnimikoli terjatvami, odškodninami, spori in nestrinjanji glede te pogodbe in zadev v zvezi z njo. Nepreklicno se odrekaš pravicam do ugovora glede obravnave na teh sodiščih ali do trditve, da je bila obravnava na neprimernem mestu ali da ta sodišča nimajo pristojnosti. Nič v tej klavzuli ne omejuje naše pravice, da sprožimo proti tebi postopek na kateremkoli drugem pristojnem sodišču, in postopek v katerikoli ali več pristojnostih ne izključuje postopka v drugih pristojnostih, sočasno ali ne, v meri, ki jo dovoljujejo zakoni takšne druge pristojnosti.

14. LOČLJIVOST DOLOČB

Če je ali postane določba te pogodbe nezakonita, neveljavna ali neizvedljiva v katerikoli pristojnosti, to ne bo vplivalo na veljavnost ali izvedljivost katerekoli druge določbe te pogodbe v tej pristojnosti ali na veljavnost ali izvedljivost te ali katerekoli druge določbe te pogodbe v drugih pristojnostih.

15. DODELITEV

Če je ali postane določba te pogodbe nezakonita, neveljavna ali neizvedljiva v katerikoli pristojnosti, to ne bo vplivalo na veljavnost ali izvedljivost katerekoli druge določbe te pogodbe v tej pristojnosti ali na veljavnost ali izvedljivost te ali katerekoli druge določbe te pogodbe v drugih pristojnostih.

16. DODELITEV

Pridržujemo si pravico do dodelitve te pogodbe nekomu drugemu, v celoti ali le deloma, kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Uporabnik ne sme dodeliti svojih pravic in obveznosti v zvezi s to pogodbo nikomur drugemu.

17. RAZNO

 • 17.1Nobena oprostitev z naše strani v zvezi z morebitno kršitvijo katerekoli določbe te pogodbe (vključno s tem, da ne zahtevamo strogo in dobesedno izpolnjevanje in upoštevanje katerekoli določbe te pogodbe) ne pomeni oprostitve morebitnih nadaljnjih kršitev te ali katerekoli druge določbe te pogodbe.

 • 17.2Ta pogodba tretjim osebam, ki niso sklenile te pogodbe, ne daje nobenih pravic in ugodnosti, razen družbi Rational Social in ostalim podjetjem v skupini.

 • 17.3S to pogodbo se ne sklene nikakršno družabništvo, zastopstvo, skrbniški dogovor, zaupni odnos ali skupno podjetje med tabo in nami.

 • 17.4Ta pogodba predstavlja celoten dogovor med tabo in nami glede uporabe storitve in nadomešča ter dopolnjuje vse prejšnje dogovore in pogodbe med tabo in nami.

 • 17.5Uporabnik je dolžan posredovati celotne in resnične podatke, ki jih zahtevamo v povezavi z uporabnikovo uporabo storitve v skladu z našimi Pravili o varovanju zasebnosti.

 • 17.6V primeru razhajanj med prevedenimi različicami te pogodbe, bo prevladala angleška različica.

  Copyright © 2000–2016 Rational Intellectual Holdings Limited. Vse pravice pridržane.
  V zvezi s paketom orodij OpenSSL Toolkit:
  Copyright © 1998–2011 The OpenSSL Project. Vse pravice pridržane.
  Copyright © 1995–1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Vse pravice pridržane.
  V zvezi s programom PSTCollectionView:
  Copyright (c) 2012–2013 Peter Steinberger steipete@gmail.com
  V zvezi s programom ungif:
  Distribucija GIFLIB spada pod Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

  Več informacij je na voljo na naslovih www.pokerstars.net in www.fulltiltpoker.net.
  Na nas se lahko obrneš stopiš z e-mailom Podpori uporabnikom.